Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Från tanke till ton – kända pianisters tolkning av klassisk musik

PROJEKTLEDARE:
Fil. Dr. Ingemar Fridell, professor i musikalisk instudering och interpretation

Projektbeskrivning:
Klassisk musik utgör en viktig del av det västerländska kulturarvet som förtjänar att bevaras till eftervärlden. Samtidigt tycks inga musikaliska traditioner förbli statiska utan är snarare föremål för en gradvis förvandling. Det är framför allt de framstående artisterna som påverkar denna process.
Min pågående studie fokuserar på tankar om musikalisk tolkning och musikaliska framföranden så som dessa uttrycks av kända pianister. Studien utgår från ett konstnärligt perspektiv med musikpedagogiska implikationer. Förutom intervjuer med kända pianister baseras studien även på uttalanden från biografier av framstående musiker och dirigenter.

Forskningsfrågan lyder: Hur uttrycker klassiska pianister sina tankar om musikalisk tolkning och hur realiserar de sina idéer vid musikaliska framträdanden?
Utifrån studiens hittillsvarande resultat har följande generella kategorier extraherats: Missionären, Nydanaren, Konservatorn och Analytikern. Kategorierna är inte speciellt knutna till enskilda deltagare, eftersom pianisterna kan representera flera kategorier i olika situationer.
Det preliminära resultatet tyder på att de deltagande pianisterna tycks ha reflekterat djupt kring olika musikaliska aspekter. Kända artisters tankar om musikalisk tolkning torde vara av speciellt intresse för dem som studerar musik.

Läs mer här.

 

 

 

Sidansvarig: