Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningens kreativa genvägar

LAMP67

Forskningens kreativa genvägar har tre huvudsakliga inslag som sammankopplas med varandra. Kursen innehåller dels en introduktion till vetenskapsteori och idétraditioner inom samhällsvetenskaperna. Ett annat inslag behandlar centrala metoder för insamling och analys av data inom områden som textanalys, etnografisk observation, intervju och enkät samt frågor om källkritik och vetenskaplig etik. Det tredje huvudinslaget utgörs av det vetenskapliga skrivandet som behandlas både som process och som orientering i en skrivgenre med bestämda krav. Denna del leder in studenterna i skrivandet av det självständiga arbetet (II) (examensarbetet). Efter avslutad kurs ska studenterna kunna identifiera och placera utbildningsvetenskapliga traditioner i ett vetenskapsteoretiskt perspektiv, visa förmåga att kritiskt värdera vetenskapsteoretiska ställningstaganden, visa förmåga att kritiskt värdera vetenskapliga arbeten och utvecklingsprojekt samt förmåga att skriva och presentera egna vetenskapliga arbeten. Examinationen sker i form av en forskningsplan för det kommande självständiga arbetet (II).

Tillbaka

Kurskod: LAMP67
Högskolepoäng: 11,5 hp
Termin: HT23


Lärare: 
Anna Houmann, Markus Tullberg, Adriana Di Lorenzo Tillborg

Kursplan (PDF 269 kB, nytt fönster)
Litteraturlista (PDF 143 kB, nytt fönster)
Canvas


Delkurser:
Bedömning och betygssättning, 7,5hp
Forskningens kreativa genvägar, 4hp

Kurskod: LAMP67
Högskolepoäng: 11,5 hp
Termin: HT22


Lärare: 
Anna Houmann, Markus TullbergAdriana Di Lorenzo Tillborg

Kursplan (PDF 269 kB, nytt fönster)
Litteraturlista (PDF 166 kB, nytt fönster)
Canvas


Delkurser:
Bedömning och betygssättning, 7,5hp
Forskningens kreativa genvägar, 4hp

Kurskod: LAMP67
Högskolepoäng: 11,5 hp
Termin: HT21


Lärare: 
Anna Houmann, Markus TullbergAdriana Di Lorenzo Tillborg

Kursplan (PDF 269 kB, nytt fönster)
Litteraturlista (PDF 7,0 kB, nytt fönster)
Canvas
UVK-Arkiv


Delkurser:
Bedömning och betygssättning, 7,5hp
Forskningens kreativa genvägar, 4hp