Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningens kreativa genvägar - KPU

Kursdelen "Forskningens kreativa genvägar" har tre huvudsakliga inslag som sammankopplas med varandra. Den innehåller en introduktion till vetenskapsteori och idétraditioner inom samhällsvetenskaperna. Ett annat inslag behandlar centrala metoder för insamling och analys av data inom områden som textanalys, etnografisk observation, intervju, enkät samt till dem knutna frågor om källkritik och vetenskaplig etik. Ett tredje huvudinslag utgörs av det vetenskapliga skrivandet som behandlas både som process och som orientering i en skrivgenre med bestämda krav och leder in studenterna i skrivandet av det självständiga arbetet (II) (examensarbetet). 

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna identifiera och placers utbildningsvetenskapliga traditioner i ett vetenskapsteoretiskt perspektiv, vissa förmåga att kritiskt värdera vetenskapsteoretiska ställningstaganden, vissa förmåga att kritiskt värder vetenskapliga arbeten och utvecklingsprojekt samt förmåga att skriva och presentera egna vetenskapliga arbeten. Examinationen sker i form av en forskningsplan för det kommande självständiga arbetet (II).

 

Tillbaka

Kurskod: LIMP26
Högskolepoäng: 15 hp
Termin: VT22

Lärare:
Christel Nilsson RingdahlMarkus TullbergAdriana Di Lorenzo Tillborg, Bettina Drake af Hagelsrum

Kursplan
Litteraturlista
Canvas
UVK-Arkiv
 

Delkurser: 
UVK: Specialpedagogik och forskningens kreativa genvägar 5hp
Klassrumsmetodik 2hp
Ensembleledning 1hp
VFU Grundskola 5hp
VFU Kontinuerlig mot huvudinstrument 1hp
VFU Kontinerlig mot grundskola 1hp