Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Om utbytesstudier och praktik

Det kan vara besvärligt att komma iväg utomlands (kursval, vilken skola passar mig, visumansökan, ovisshet, osäkerhet etc) men hela processen är en del av en läroprocess. Det kan vara förvirrande, men också lärorikt. Det krävs en stor arbetsinsats av den enskilde  men samtidigt förbereder det för arbetslivets utmaningar. Det är en merit att ha studerat utomlands. Arbetsgivare uppskattar analytisk förmåga, stresstålighet, problemlösning.

Utbytesprogram
Utbytesstudier inom ett utbytesprogram innebär att du förlägger en längre eller kortare period vid ett av Musikhögskolans eller Lunds universitets partneruniversitet. Erasmus mobilitetsprogram verkar för ökad internationell rörlighet bland studenter, ökad öppenhet och för att akademiska studier och kvalifikationer ska kunna tillgodoräknas inom hela EU. Programmet ger möjlighet till utbyte och praktik i Europa med stipendium. Praktikperioden kan förläggas under eller efter utbildningen. Läs mer om Erasmus+ mobilitetsprogram på Lunds universitets hemsida.

Om ett avtal om utbyte finns med ett universitet innebär det att man kommit överens om att utbyta studenter (och lärare) med varandra. Avtalet garanterar att undervisningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Det är till CSN för utlandsstudier du ansöker för att finansiera utlandsvistelsen. I de flesta fall får du även hjälp med att hitta boende.

Stipendier
Inom Erasmus/Nordplus utbytesprogram ingår stipendier som man kan söka. Det kan även finnas stipendier för utbyte inom exempelvis Linneaus/Palme-programmet men generellt finns inte stipendier för utbyten utanför Europa.

Tillgodoräknande
Studierna kan tillgodoräknas i din examen, förutsatt att kurserna överensstämmer med kraven i din utbildning. Det är därför viktigt att du fyller i en studieplan med vilka kurser du behöver. I EASY genererar det  ett sk Learning Agreement. LA är ett avtal mellan våra skolor där de kurser/ämnen som du skulle ha läst här under utbytesperioden finns med. Avtalet ska skrivas under av oss och därefter av den skola du antagits till. Då vet du att du får dina önskande ämnen och att utbytet är godkänt för att kunna tillgodoräknas.

Praktik
Det finns även Erasmus+ praktik under eller efter examen. För mer information om regelverket kring Erasmus+ praktiken, läs på www.lu.se/studera/studera-utomlands/praktisera-utomlands. Ansökningsperioderna är 10 augusti - 15 november och 10 januari - 3 juni.

Försäkring
Alla studenter som reser inom ett utbyte är försäkrade genom Kammarkollegiets samlingsförsäkring Student UT. Se mer info, villkor och skadeanmälan på Kammarkollegiets hemsida: Personskadeförsäkring studenter.

Försäkringen gäller från två veckor före till två veckor efter studieperioden och endast i studielandet samt direktresor till dit du ska studera. Om du åker på utbyte till ett EU-land bör du skaffa det europeiska sjukföräkringskortet via Försäkringskassan.

Allmänt om utbytesstudier hittar du på Lunds universitets hemsida
Studera utomlands

Viktig information inför din resa hittar du också på Lunds universitets hemsida
Inför avresan