Hälsa och friskvård

Företagshälsovården
På Företagshälsovården vid Lunds universitet kan man bl a boka tid för medicinsk eller psykologisk rådgivning, samt rådgivning hos ergonom/sjukgymnast.

https://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/din-halsa/foretagshalsovarden

Friskvård
Friskvårdspolicyn är ett steg i Lunds universitets satsning på friskvård och Musikhögskolan uppmanar all sin personal att verkligen utnyttja denna möjlighet att röra på sig. Motionskort, som du själv betalar, ersätts fr o m 2014 med max 1 870 kronor per kalenderår.

Läs mer om hur du söker friskvårdsersättning i Lathund för ärendehantering i SCC Primula

Hörselkontroll
Audionom Andreas Sjögren finns på skolan en torsdag eftermiddag i månaden. Till honom kan du komma för att kontrollera din hörsel, få råd om hörselbesvär och tinnitus. Du kan också få utprovat individuella musikhörselskydd. För tider se anslagstavlan utanför rum B-222.

Mobil: 0736-286700 eller 
Mail: andreas [dot] sjogren [at] horseltjanst [dot] se

Mer information
 http://www.performingarts.lu.se/ > ”Fakulteten” > ”Nedladdningsbara dokument” hittar du bl.a. olika policydokument och blanketter. Se vidare nedan för detaljer.

 http://www.mhm.lu.se/ > ”Om Musikhögskolan” hittar du information om det mesta om Musikhögskolan. Om du är lärare och behöver veta mer om de olika utbildningarna så klickar du på ”Utbildning” i huvudmenyn där du hittar kursplaner m.m.