Nyanställd

Välkommen till Musikhögskolan!

Innan du som ny medarbetare börjar jobba på Musikhögskolan, finns en del moment du behöver gå igenom. Informationen nedan gäller både dig som timanställd och dig som är tillsvidareanställd (= fast anställd).

 • Lucat-id, kontakta lucat-ansvarige cristin [dot] lindqvist [at] mhm [dot] lu [dot] se (Cristin Lindqvist).
 • Skaffa ditt personliga LU-kort hos Service-enheten. Detta fungerar som dörrkort både till entrédörren och de lokaler du behöver ha tillgång till samt när du gör utskrifter.
 • Utbetalning av lön. Om du har en annan bank än Nordea behöver du anmäla annat bankkonto digitalt. Kontakta Nordea i detta ärende.
 • Timanställd personal. För dig som endast arbetar vid några få tillfällen eller under en begränsad tid – fyll i blanketten Redovisning av arbetad tid.  Lämna in din underskrivna arvodesräkning till ditt utbildningskansli för utbetalning (ML-kansliet eller MU/KY-kansliet).
 • Ska du sätta betyg måste du först söka behörighet i Lucat. Läs instruktioner här.
 • Betyg sätts i Ladok, www.start.ladok.se, du loggar in med ditt lucat-id och anger Lund University som lärosäte.

  Ska du vara resultatrapportör i Ladok behöver du läsa här: Manual för rapporterande lärare i Ladok
  Ska du vara attestant behöver du logga in i Kompetensportalen och söka upp utbildningen som heter ”Ladok3: Studieadministration på grund- och avancerad nivå”, samt genomföra den.

 • Aktuell mötesöversikt samt läsårsöversikt finner du på sidan Nedladdningsbara dokument.
 • Logga in på ditt Yammerkonto och begär access till gruppen "Musikhögskolan". https://www.yammer.com/lu.se/?show_login=true
 • Bekanta dig med ditt konto i LU-Box. https://lu.account.box.com 
  Hör gärna av dig till IT-avdelningen på Musikhögskolan för tips.
 • Bilden av Lunds universitet, som Musikhögskolan i Malmö är en del av, påverkas av hur vi kommunicerar med vår omvärld. Den grafiska profilen är ett viktigt redskap i kommunikationsarbetet. Som ny medarbetare på Musikhögskolan är det viktigt att du följer den grafiska profilen vid Lunds universitet. Läs mer om Lunds universitets grafiska profil Medarbetarwebben.
 • Checklista när anställd börjar och slutar (version 2019-02-26).

Ytterligare information som nyanställd finner du på Medarbetarwebben för Lunds universitet samt Medarbetarwebben för Konstnärliga fakulteten.

Viktiga länkar – anställd

För att kunna logga in till vissa system på LU måste du vara uppkopplad mot VPN ifall du befinner dig utanför Lunds universitet eller annan byggnad som har Eduroam.

Logga in med ditt Lucat på VPN

Ladok – för betygssättande lärare. Ange Lund University som lärosäte.

Lärarwebben – innehåller din tjänsteplanering och personliga schema. Kräver Eduroam eller att du är uppkopplad mot VPN.

Primula webb

Webbmail

Medarbetarwebben | Lund universitet

Medarbetarwebben | Konstnärliga fakulteten