Rutiner för sjuk- och friskanmälan

Läs mer om hur du gör vid sjuk- och friskanmälan på Lunds universitets medarbetarwebb.