Skyddsombud

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant kallas skyddsombud.

 

plåster

 

Uppdraget som skyddsombud

Skyddsombudet ska verka för en bra arbetsmiljö, bevaka arbetsmiljön både när det gäller trivsel och fysiska risker och bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Skyddsombudet har rätt till den ledighet som behövs för uppdraget med bibehållen lön. Skyddsombudet ska få möjlighet att ta del av sådant som rör arbetsmiljön, delta i utbildningar och har rätt att vara med när man ändrar om eller planerar nya lokaler. Uppdraget handlar också om att försöka skapa ett bra samarbetsklimat mellan arbetsgivare och arbetstagare så att arbetsmiljöfrågorna kan få en framträdande plats.

Skyddsombud

Karin Thoma Savatovic
Bibliotekarie
karin_thoma [dot] savatovic [at] mhm [dot] lu [dot] se