Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Föropponering

En föropponering äger rum i vecka 50 (13-17/12)(KPU) och i vecka 16 (18-22/4) (GY), där arbetena diskuteras. Varje student tränar sig då på att försvara sitt eget arbete och opponera på någon annans.

För att det ska låta sig göras måste handledaren först ha läst arbetet och givit synpunkter, studenten haft tid för att revidera sitt arbete och skickat arbetet till opponent och seminariedeltagare. Alltså bör arbetet vara hos handledaren den 29/11 (KPU) och den 4/4 (GY). Det här bör inte vara första gången som handledaren ser manuset men möjligtvis första gången som alla delar är på plats (även om de inte är fullt utarbetade).

Cirka en vecka före föropponeringen dvs måndagen den 6/12 i vecka 49 och måndagen 11/4 i vecka 15 skickar handledaren arbetet till alla som ska delta i föropponeringen, dvs opponent och övriga seminariedeltagare enligt gruppindelning som görs i slutet på november (KPU) och början på april (GY).