Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Frågor & svar

Hur många sidor ska ett examensarbete ska vara?

Det går inte att fastställa någon absolut gräns, eftersom mycket beror på arbetets art och skribentens språkstil. Det brukar bli svårt att få med alla nödvändiga delar i ett examensarbete på mindre än 25 A4-sidor. Ett arbete kan också bli för omfångsrikt; det är inte säkert att det som kan sägas på 40 sidor sägs bättre på 60! I övrigt får man en hum om omfattnings genom att studera tidigare arbeten på nätet. I vetenskapligt skrivande ingår också konsten att uttrycka sig klart och koncist. I ord uttryckt betyder det att en ungefärlig nedre gräns går vid 10.000 och en ungefärlig övre gräns vid 20.000 ord.

Vad händer om jag inte blir färdig eller vill skriva färdigt examensarbetet senare?

KPU-studenter som under höstterminen 2022 befunnit sig i lärarutbildning kan efter överenskommelse med handledaren flytta kvarvarande handledningsresurs från hösttermin till vårtermin. De studenter som väljer att skriva färdigt sitt examensarbete vid ett senare tillfälle har inte tillgång till handledning eller opponering utan anmäler sig via Musikhögskolans hemsida till de tre uppsamlingsprovstillfällen som finns per läsår (vecka 6, 33 och 45). Observera att det kan uppstå väntetid pga tillgängligheten till examinationer.

Hur är handlingsgången om mitt arbete inte går upp på Vetgirigt-konferensen i vecka 2 (KPU) respektive 21 (GY)?

KPU: Om studentens arbete inte går upp för examination i vecka 2 finns två möjligheter att gå upp för omexamination. Antingen i samband med kursens ordinarie omexamination i vecka 8 den 21/2 eller i samband med uppsamlingsprovet i vecka 6. Om studenten avser att delta i kursens omexamination i vecka 8 behöver studenten meddela Anna Houmann senast måndagen den 31/1 i vecka 5. Studenten skickar sedan sitt arbete till Anna Houmann den 21/2 som ombesörjer med examination. Betyg meddelas 14/3. Om studenten avser att delta i uppsamlingsprov i vecka 6 behöver studenten anmäla sig via Musikhögskolans hemsida. Studenten skickar sedan sitt arbete till Anna Houmann den 7/2 som ombesörjer med examination. Betyg meddelas den 28/2.

GY: Om studentens arbete inte går upp för examination i vecka 21 finns det möjlighet att lämna in arbetet i samband med kursens ordinarie omprov den 13/6 i vecka 24. Om studenten avser att delta i omexaminationen behöver studenten meddela Anna Houmann senast måndagen den 23/5. Om studentens arbete inte går upp för omexamination i vecka 24 är nästa möjlighet i samband med uppsamlingsprovet i vecka 33. Om studenten avser att delta i uppsamlingsprov i vecka 33 behöver studenten anmäla sig via Musikhögskolans hemsida. Studenten skickar sedan sitt arbete till Anna Houmann den 15/8 som ombesörjer med examination. Betyg meddelas den 5/9.

Hur är handlingsgången vid examinationen om mitt arbete blir godkänt i vecka 2 respektive 21?

 • Examinatorn meddelar betyg till student och handledare den 31/1 (KPU) respektive 25/5 (GY)
 • Examinatorn meddelar betyg samt den svenska och engelska titeln på arbetet till Anna Houmann den 31/1 (KPU) respektive den 25/5 (GY)
 • Studenten registrerar uppgifter om sitt arbete i LUP
 • Automatmail går till Sara Engblom
 • Sara Engblom skickar arkivex digitalt via mail till examinatorn
 • Examinatorn kontrollerar att det är godkänd version och meddelar detta via mail till Sara Engblom
 • Sara Engblom slutför registreringen i LUP
 • Automatmail går till publiceringsansvarig på fakulteten som aktiverar publicering i LUP
 • Kursadministratör meddelar betyg till Sara Engblom som lägger in betyg i LADOK

Hur är handlingsgången vid examinationen om mitt arbete blir underkänt i vecka 2 respektive 21?

 • Examinatorn meddelar handledare och student 31/1 (KPU) respektive 25/5 (GY)
 • Examinatorn meddelar Anna Houmann den 31/1 (KPU) respektive 25/5 (GY)
 • Anna Houmann sammanställer en lista på samtliga underkända arbeten och meddelar Sara Engblom
 • Examinatorn skickar synpunkter och förslag på förändringar till handledare och student senast den 31/1 (KPU) respektive 25/5 (GY)
 • Studenten har sedan ca 15 arbetsdagar på sig att justera sitt arbete dvs den 21/2 (KPU) respektive 13/6 (GY) och skickar sedan det tillbaka till examinatorn som examinerar
 • Examinatorn meddelar student, handledare och Anna Houmann den 14/3 (KPU) respektive 23/6 (GY)
 • Om studenten inte lämnar in det den 21/2 (KPU) respektive 13/6 (GY) eller om arbetet inte blir godkänt även denna gång är nästa examinationstillfälle den 15/8. Anmälan sker via Musikhögskolans hemsida.

Hur är handlingsgången vid examinationen om mitt arbete blir godkänt vid omtentamen i vecka 24 2022?

 • Examinatorn meddelar betyg till student och 23/6
 • Examinatorn meddelar betyg samt den svenska och engelska titeln på arbetet till Anna Houmann den 23/6
 • Studenten registrerar uppgifter om sitt arbete i LUP 
 • Automatmail går till Sara Engblom
 • Sara Engblom skickar arkivex digitalt via mail till examinatorn
 • Examinatorn kontrollerar att det är godkänd version och meddelar detta via mail till Sara Engblom
 • Sara Engblom slutför registreringen i LUP
 • Automatmail går till LUP-ansvarig på fakulteten som aktiverar publicering i LUP
 • Sara Engblom rapporterar betyg i LADOK som kursadministratör attesterar

Hur är handlingsgången vid examinationen om mitt arbete blir underkänt vid omtentamen i vecka 24 2022?

 • Examinatorn meddelar student 23/6
 • Examinatorn meddelar Anna Houmann den 23/6
 • Anna Houmann sammanställer en lista på samtliga underkända arbeten och meddelar Sara Engblom
 • Examinatorn skickar synpunkter och förslag på förändringar till student den 23/6
 • Studenten anmäler sitt deltagande i uppsamlingsprov i vecka 33 via Musikhögskolans hemsida 
 • Studenten skickar sitt arbete till Anna Houmann den 15/8 som ombesörjer med examinator (Observera att kö kan uppstå)
 • Examinatorn meddelar student och Anna Houmann den 5/9
 • Om arbetet inte blir godkänt är nästa uppsamlingsprov i vecka 45. Anmälan till uppsamlingsprov sker via Musikhögskolans hemsida.
 • Om studenten inte lämnar in examensarbetet den 15/8 är nästa examinationstillfälle i vecka 45. Anmälan till uppsamlingsprov sker via Musikhögskolans hemsida.

Hur går publiceringen till?

Från och med den januari 2014 publicerar studenterna i lärarutbildningen själva sina arbeten i LUP. De som inte befinner sig i utbildning för sina arbeten publicerar i LUP genom att examinatorn lämnar det godkända arbetet till Anna Houmann. För publicering i LUP läs mer under fliken Publicering. Efter att arbetet är publicerat förs betyg in i LADOK. Arbeten som skrivs efter avslutad utbildning med start tidigare än 2011 publiceras inte på nätet.

Hur ansöker jag om examensbevis?

Skriv ut blanketten nedan, fyll i och skicka/lämna in till sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se (Sara Engblom).

Examensblankett Gy
Examensblankett KPU