Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursplaneutskottet (KUS) vid ämneslärarutbildningen i musik

Musikhögskolans kursplaneutskott för ML hjälper ämneslärarutbildningen i deras arbete med kursplaner på grund- och avancerad nivå. Utskottet fungerar som ett stöd till verksamheten, både vid utvecklandet av nya kursplaner och vid revidering av äldre planer. Syftet med utskottet är att säkerställa att alla kursplaner på ämneslärarutbildningen håller god kvalitet och är rättssäkra, som en del av ämneslärarutbildningens kvalitetssäkringsarbete.

Så här arbetar utskottet 

Utskottet träffas cirka en gång per månad och ser över de kursplaner som önskas tas upp i utbildningsnämnden. Den som har författat kursplanen bjuds in till mötet för att få möjlighet att diskutera sin kursplan, och eventuella förslag till ändringar kan göras vid sittande möte.

Kursplaner skickas till utskottet (genom KUS-adminstratör) senast en vecka innan mötet för genomläsning och stöd inför det att de ska beredas och fastställas i UN eller revideras. Ny kursplan ska vara förankrad hos utbildningschef innan den skickas till utskottet. Efter det att utskottet sett över kursplanerna lämnas feedback, antingen genom att ansvarig närvarar vid mötet eller genom skriftlig feedback. När kursplanen är helt klar lämnar utskottet den till beslut och fastställande i UN (se flödesschema).

Så här gör du vid ny kursplan:

1. Förankra ny kursplan hos utbildningschef
2. Fyll i mallen i box med vägledning från dokumentet "Att skriva kursplan"
3. Fyll i "Försättsblad Ny kursplan"
4. Maila in båda dokumenten till KUS-administratör senast en vecka innan ett KUS-möte (se mötestider till höger)

Så här gör du vid revidering av kursplan:

1. Fyll i "Försättsblad reviderad kursplan"
2. Bifoga försättblad samt kursplan till KUS-administratör senast en vecka innan ett KUS-möte (se mötestider till höger)

De vägledande dokumenten för utskottets arbete är ”Mallen för kursplaner vid ämneslärarutbildningen” och ”Att skriva kursplan”. Genom dokumenten kan du som arbetar med kursplaner få stöd och guidning i ditt arbete.

Mallen baseras på Lunds universitets tillämpningsföreskrifter gällande kursplaner på grund- och avancerad nivå, rättighetslistan (Pdf, 3,19MB, ny flik) för universitetets studenter samt UKÄ's vägledning av rättssäker examination. 

Ledamöter

Love Becker, Studentrepresentant
Sixten Bergman, Studentrepresentant
Erik Berndalen, ledamot 
sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se (Sara Engblom), KUS-administratör 
Magnus Ericsson, utbildningschef (adjungerad)
Mattias Frisk, ledamot 
Pernilla Grahn, administratör (VFU) 
Lena Hallabro, utbildningskoordinator 
Anna Houmann, ledamot (ordförande)
 

Mötestider  VT 2022

Nya alt. reviderade kursplaner som ska upp till KUS lämnas till sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se (Sara Engblom) senast en vecka innan resp. möte (se datum inom parantes)                                                            

  • 19/1 (12/1)
  • 23/2 (16/2)
  • 30/3 (23/3)
  • 18/5 (11/5)

För att ny alt. reviderad kursplan ska gälla nästkommande ht/vt krävs att kursplanen är KUS tillhanda senast 1/10 (HT) alt. 15/3 (VT).