Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursplaneutskottet (KUS) vid ämneslärarutbildningen i musik

Kursplaneutskottet (KUS) vid ämneslärarutbildning i musik stöttar ämneslärarutbildningen i deras arbete med kursplaner på grund- och avancerad nivå. Utskottet fungerar som ett stöd till verksamheten, både vid utvecklandet av nya kursplaner samt vid revidering av äldre planer.

Syftet med KUS

Syftet med kursplaneutskottet är att säkerställa att alla kursplaner, både i programutbildning och fristående kurser, håller god kvalitet och är rättssäkra. Detta är en del av ämneslärarutbildningens kvalitetssäkringsarbete.

Arbetsmetod

KUS träffas cirka en gång per månad för att se över de kursplaner som önskas tas upp i Utbildningsnämnden. Kursplanens författare bjuds in till mötet och får möjlighet att diskutera sin kursplan. Eventuella förslag till ändringar kan göras vid sittande möte.

Nya/reviderade kursplaner skickas till KUS (genom KUS-adminstratör) senast en vecka innan möte för genomläsning. Kursplanen måste även vara förankrad hos utbildningschef innan den skickas in.
När KUS har läst kursplanen får författaren feedback, antingen genom att närvara vid möte eller via mejl. När kursplanen är helt klar lämnar KUS den för beslut och fastställande i Utbildningsnämnden.


Så här gör du en ny kursplan

  1. Förankra ny kursplan hos utbildningschef
  2. Fyll i mallen i LU Box med vägledning från dokumentet "Att skriva kursplan"
  3. Fyll i "Försättsblad Ny kursplan"
  4. Mejla båda dokumenten till KUS-administratör senast 1/10 (för start ht) senast 14/4 (för start vt).

Dokument Kursplaneutskottet i LU Box


Så här gör du vid revidering av kursplan

  1. Fyll i "Försättsblad reviderad kursplan"
  2. Bifoga försättblad samt kursplan till KUS-administratör senast 1/10 (för start ht) senast 14/4 (för start vt).

Dokument Kursplaneutskottet i LU Box


Vägledande dokument

De vägledande KUS-dokumenten i LU Box som ger dig stöd och guidning i ditt arbete med en ny kursplan är:

  1. Mallen för kursplaner vid ämneslärarutbildningen
  2. Att skriva kursplan

Mallen baseras på Lunds universitets tillämpningsföreskrifter gällande kursplaner på grund- och avancerad nivå, Rättighetslistan för universitetets studenter samt UKÄs vägledning av rättssäker examination. 

Lunds universitets tillämpningsföreskrifter (PDF 65,3 kB, nytt fönster)
Rättighetslistan (PDF 3,2 MB, nytt fönster)
Läs mer om UKÄ

Ledamöter

Pernilla Grahn, VFU-ledare (ordförande)
Mattias Frisk, ledamot 
Erik Berndalen, ledamot 
Sara Engblom, KUS-administratör 
Magnus Ericsson, utbildningschef (adjungerad)
Lena Hallabro, utbildningskoordinator 
Teo Houmann, Studentrepresentant
 

Mötestider – VT 2023
 

28/8
13/9
20/10
22/11
10/1
8/2
20/3
22/5                                                          

För att ny eller reviderad kursplan ska gälla nästkommande höst- eller vårtermin måste den vara KUS tillhanda senast:

  • 1 oktober för start hösttermin
  • 14 april för start vårtermin

Maila den till sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se (Sara Engblom)