Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursutvärdering

Musiklärarutbildningen

Högskoleförordningen föreskriver att alla studenter ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter och ge synpunkter på avslutade kurser. Resultatet ska sammanställas och göras tillgängligt för studenterna.

Vid kursslut (oftast terminsslut) görs därför en kursvärdering. Din lärare ansvarar för att kursvärderingen sker och väljer lämplig form för genomförandet. 

Frågor som bör vara centrala i delkurs/kursutvärderingen är:

  • Mål
  • Kursinnehåll och omfattning i förhållande till arbetsinsats 
  • Undervisnings - och examinationsformer

Bokslut

Läraren upprättar ett bokslut senast under terminens sista studievecka som innehåller resultatet av utvärderingen samt förslag på åtgärder. Bokslutet skrivs under av lärare och studentrepresentant, offentliggörs på internwebb och diskuteras sedan i ämnesnämnderna.

Bokslutet innehåller två delar:

  • Vilka erfarenheter/synpunkter har lärare och student/studenter på kursen och dess genomförande?
  • Vilka förändringar har gjorts under pågående kurs/delkurs och/eller föreslås av lärare och studenter inför nästa års kurs/delkurs?

Bokslut musiklärarutbildning