Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studentinflytande

Studentinflytande är otroligt viktigt för Musikhögskolan i Malmö. Både för att upprätthålla en hög kvalitet på utbildningarna och för att driva skolans utveckling framåt. Som student finns det flera sätt att engagera sig i olika frågor.

Studentkåren

Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten är en sammanslutning av studenter vid Musikhögskolan, Konsthögskolan och Teaterhögskolan. Varje institution har en egen sektion och studenterna finns representerade i respektive institutionsstyrelse, utbildningsråd samt i fakultetsstyrelsen. Studenter är även representerade i Lärarförslagsnämnden, ett övergripande organ för nyanställningar och befordran av lärare.

Studentkårens uppdrag är att representera de studerande, bevaka deras intressen samt främja studentinflytande och medbestämmande. Studentkåren arrangerar även sociala aktiviteter, exempelvis fester och träningspass för studenter.

I övrigt erbjuder Studentkåren stöd till studenter som upplever problem med sin studiemiljö. Frågor rörande studiemiljö hanteras av kårens studerandeskyddsombud. Studentkåren är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation.

Musiksektionens styrelse läsår 24/25

  • Ordförande: Axel Thorstensson 
  • Sekreterare: Lovisa Persson
  • Kassör: Amanda Larsson 
  • Medlemsansvarig: Taslima Syed Bastin
  • Studerandeskyddsombud: Anna Carlén
  • Eventansvarig: Sara Madestam
  • PR-ansvarig: Alva Widell 

Studentrepresentanter i styrelser och nämnder 

Studentrepresentanter i styrelser och nämnder vid Musikhögskolan i Malmö väljs och tillsätts av Studentkårens musiksektion. Som student­representant i en styrelse eller nämnd har du möjlighet att vara med och påverka skolans verksamhet sam­tidigt som du får med dig värdefull erfarenhet av styrelsearbete. I flera av skolans styrelser och nämnder är uppdraget som studentrepresentant arvoderat.

Läs mer om Musikhögskolan i Malmös styrelse, nämnder, kollegium och råd

Kontakt

Studentkåren
sprakror [dot] skfm [at] gmail [dot] com (sprakror[dot]skfm[at]gmail[dot]com)
vice [dot] sprakror [dot] skfm [at] gmail [dot] com (vice[dot]sprakror[dot]skfm[at]gmail[dot]com)
skyddsombud [dot] skfm [at] gmail [dot] com (skyddsombud[dot]skfm[at]gmail[dot]com)

Är du intresserad av att vara med i en styrelse eller en nämnd? Skriv till musik [dot] skfm [at] gmail [dot] com (musik[dot]skfm[at]gmail[dot]com)