Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studentinflytande

Studentinflytande är otroligt viktigt för Musikhögskolan i Malmö. Både för att upprätthålla en hög kvalitet på utbildningarna och för att driva skolans utveckling framåt. Som student finns det flera sätt att engagera sig i olika frågor.

Studentkåren

Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten är en sammanslutning av studenter vid Musikhögskolan, Konsthögskolan och Teaterhögskolan. Varje institution har en egen sektion och studenterna finns representerade i respektive institutionsstyrelse, utbildningsråd samt i fakultetsstyrelsen. Studenter är även representerade i Lärarförslagsnämnden, ett övergripande organ för nyanställningar och befordran av lärare.

Studentkårens uppdrag är att representera de studerande, bevaka deras intressen samt främja studentinflytande och medbestämmande. Studentkåren arrangerar även studiesociala aktiviteter, exempelvis fester och träningspass för studenter.

I övrigt erbjuder Studentkåren stöd till studenter som upplever problem med sin studiemiljö. Frågor rörande studiemiljö hanteras av kårens studerandeskyddsombud. Studentkåren är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation.

Kårmedlemmarna år 2022 och 2023. Foto.

Musiksektionens styrelse läsår 22/23

 • Ordförande: Malin Olsson
 • Sekreterare: Sixten Bergman
 • Kassör: Isac Johansson
 • Eventansvarig: Joakim Lindén
 • Medlemsansvarig: Agnes Rehn
 • Studerandeskyddsombud: Lydia Egerhag
 • PR-ansvarig: Julia Axelsson
 • Ledamot: Timothy Wendel och Jacob Planemo Lindström

Studentrepresentanter i styrelser och nämnder på Musikhögskolan

Studentrepresentanter i styrelser och nämnder på Musikhögskolan väljs och tillsätts av Studentkårens musiksektion. Som student­representant i en styrelse eller nämnd har du möjlighet att vara med och påverka Musikh­ögskolans verksamhet sam­tidigt som du får med dig värdefull erfarenhet av styrelsearbete. I flera av Musikhögskolans styrelser och nämnder är uppdraget som studentrepresentant arvoderat.

Läs mer om Musikhögskolans olika styrelser och nämnder

Representanter läsår 22/23

 • Institutionsstyrelsen: Fredrika Stenstedt, Timothy Wendel
 • Utbildningsnämnden, MuKy: Jenny-Anne Fåglefelt, Märta Östergren
 • Utbildningsnämnden, ML: Frida Segersson, Sixten Bergman 
 • Miljönämnden: Hannes Wikström, Karin Lindholm
 • Jämlikhetsnämnden: Jacob Planemo Lindström, Linnea Brodin
 • Körcentrum Syd: Jacob Planemo Lindström
 • Biblioteksnämnden: Ebba Eriksson, vakant

Kontakt

Studentkåren
sprakror [dot] skfm [at] gmail [dot] com
vice [dot] sprakror [dot] skfm [at] gmail [dot] com
skyddsombud [dot] skfm [at] gmail [dot] com

Är du intresserad av att vara med i en styrelse eller en nämnd? Skriv till musik [dot] skfm [at] gmail [dot] com