Bibliotek

Biblioteket vid Musikhögskolan i Malmö har till uppgift att stödja den utbildningsverksamhet som bedrivs här.

Vi är en servicefunktion och ett stöd för studenter, anställda och forskare. Övriga anställda och studenter vid Lunds universitet kan också reservera våra böcker och är välkomna att använda vårt material.

Bibliotekets samlingar upptar ca 600 hyllmeter och består av noter, fonogram, musiklitteratur, inspelningar och tidskrifter. Vi erbjuder också tillgång till viktiga databaser på musikområdet.

Hos oss finns datorer, lyssningsplatser, ett medierum och tysta studieplatser.

Välkommen!

Kontakta oss

ase [dot] lugner [at] mhm [dot] lu [dot] se (Åse Lugnér), bibliotekschef
christer [dot] axell [at] mhm [dot] lu [dot] se (Christer Axell), bibliotekarie
karin [dot] savatovic_thomasson [at] mhm [dot] lu [dot] se (Karin Savatovic Thomasson), bibliotekarie