Grafisk profil

För att vårda ”varumärkena” Lunds universitet och Musikhögskolan i Malmö finns ett grafiskt profilprogram utarbetat. Syftet med detta är att göra brev, hemsida, skyltar, affischer m m enhetliga, så att avsändarens identitet blir tydlig för den som kommer i kontakt med Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö. Kontakta ove [dot] torstensson [at] mhm [dot] lu [dot] se (Ove Torstensson), enhetsledare om du vill veta mer om den grafiska profilen.

Läs mer om Lunds universitets grafiska profil.

Kontakt

Ove Torstensson
Enhetsledare
ove [dot] torstensson [at] mhm [dot] lu [dot] se
+46(0)703-790518