Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Informationsenheten

Kommunikationsplan
Musikhögskolans Kommunikationsplan är en vägledning till hur det arbetet med den externa och den interna kommunikationen ska bedrivas. Kommunikationsplanen ska dels förstärka skolans sex strategiska fokusområden, dels ange vilka budskap som ska lyftas fram för att förstärka institutionens varumärke. Planen anger även vilka interna informationskanaler som ska användas.

Ladda ner Kommunikationsplanen (pdf-dokument)

Webb
Musikhögskolans webb administreras av ett antal webbpublicister med olika ansvarsområden. Dokumentet är öppet för alla Musikhögskolans anställda, men du måste vara inloggad i LU Box för att kunna öppna och läsa dokumentet.

Musikhögskolans webbpublicister – länk till Box

Grafisk profil
För att vårda ”varumärkena” Lunds universitet och Musikhögskolan i Malmö finns ett grafiskt profilprogram utarbetat. Syftet med detta är att göra brev, hemsida, skyltar, affischer m m enhetliga, så att avsändarens identitet blir tydlig för den som kommer i kontakt med Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö. Kontakta ove [dot] torstensson [at] mhm [dot] lu [dot] se (Ove Torstensson), enhetsledare om du vill veta mer om den grafiska profilen.

Läs mer om Lunds universitets grafiska profil.

E-posthantering
Här är rekommendationer för hur vi hanterar e-post vid Lunds universitet. Syftet är att effektivisera våra kommunikationsvägar och underlätta för mottagare.

Läs mer

Matrikel
Varje år produceras en matrikel i pdf-format med e-postadresser och mobilnummer till studerande och anställda. Ändring av telefonnummer under läsåret lämnas i Receptionen.

Fotomatrikel
Vid varje läsårsstart produceras en fotomatrikel i pdf-format med studerande vid Musikhögskolan. Musikhögskolans fotograf Leif Johansson tar bilderna till fotomatrikeln.

Affischering
Följande regler gäller för affischering vid MHM:

  • ett budskap – ett anslag – en anslagstavla.
  • att affischering endast får ske på därför avsedd anslagstavla, dvs ska korrespondera med den rubrik som anslagstavlan har.
  • informationen ska vara aktuell.

Presentation
Här kan du se en film om enheten Information/Konserter.

 

Kontakt Information/Konserter

ove [dot] torstensson [at] mhm [dot] lu [dot] se (Ove Torstensson), enhetsledare
nina [dot] hansson [at] kanslik [dot] lu [dot] se (Nina Hansson), kommunikatör
david [dot] hornwall [at] mhm [dot] lu [dot] se (David Hornwall), producent
claes-bertil [dot] nilsson [at] mhm [dot] lu [dot] se (Claes-Bertil Nilsson), producent
leif [dot] johansson [at] mhm [dot] lu [dot] se (Leif Johansson), filmare, fotograf och Art Director