Publika datorer

Det finns publika datorer i datorsal T och i Biblioteket.

Datorsal T:

9 iMac datorer som alla innehåller program för att arbeta med musik, bilder, film, ordbehandling mm.

Måndag till fredag: 07.00–22.45

Lördag-söndag: kl 08.00–22.45. Du kommer in med ditt LU-kort.

Biblioteket

10 iMac datorer som alla innehåller program för att arbeta med musik, bilder, film, ordbehandling mm.

Måndag till fredag: 10.00-16.00

Lördag-söndag
Du kommer in med ditt LU-kort.

 

Logga in med ditt student-ID.

Kom ihåg att logga ut när du lämnar datorn. Du loggas ut efter 15 minuters inaktivitet.

Alla publika datorer töms varje kväll. Spara dina filer på extern hårddisk/usb-sticka eller i molnet.

Entrén

Det finns idag två datorer i Entréhallen. Du loggar in på datorerna med gast/gast. Det går för tillfället inte att skriva ut från dessa datorer. Dessa två datorer sparar ingen information och rensas så fort du slutat använda dem.

 

imac