Examenskonserter

Bokning av examenskonsert

Kontakta skolans konsertproducent Claes-Bertil Nilsson, rum B220 för att:

• Boka konsertlokal
• Boka flygel, cembalo m.m.
• Genomgång inför marknadsföring:
- Titel på konserten
- Beskrivande text
- Eventuella medmusiker, dirigent, solist etc.
- Datum och klockslag
- Plats

Se vidare instruktioner nedan på länken "rutiner vid examenskonsert".

Affisch
Från affischoriginalet i programmet Word eller InDesign, gör du en pdf-fil som du sedan skickar till Serviceenheten för utskrift: Helpdesk
Observera att Serviceenheten ska ha pdf-filen tillhanda senast 2 dagar innan du behöver utskrifterna.
När du gör konsert i Musikhögskolans regi får du 10 affischer i A3-storlek utskrivna i fyrfärg utan kostnad. 
Det är viktigt att du sätter in Musikhögskolans logotype i affischen. 

Läs mer i bifogat pdf-dokument om hur du bör utforma din affisch för bästa möjliga utskriftsresultat, se pdf-dokumentet "Pointers on print" nedan.

Inför en examenskonsert

Affischmall och instruktionsvideo
Innan du jobbar med din affischmall, ladda ner till din egen dator genom att hålla markören över filen och klicka på de tre punkterna till höger.

Rutiner vid examenskonsert

Trygghet vid Musikhögskolan

Användarinstruktion, Rosenbergsalen

Handlingsplan vid brand

Kontakt

Claes-Bertil Nilsson
Producent
+46 (0)40 325409
claes-bertil [dot] nilsson [at] mhm [dot] lu [dot] se