Datorsalen

Du har tillgång till datorsalens 8 arbetsstationer alla dagar kl 07.00–22.30. Du måste ha ett innerdörrskort för att komma in i salen.
OBS! Strömmen till datorerna bryts kl 22.30. Spara ditt arbetsmaterial ofta.
Om du upptäcker något fel på datorutrustningen var vänlig meddela IT-service om vilken datorstation och typ av fel så felet kan avhjälpas så snart som möjligt.

Regler för datasalen:

  • Du får inte starta datorerna på annat sätt än genom inloggning med eget användarnamn och lösenord.
  • Du måste följa universitetets regler för nätanvändning.
  • Du får inte göra några förändringar vid datorstationerna utan särskilt tillstånd av behörig personal.
  • Du får inte förändra de inställningar som finns i datorerna.
  • Du får inte ta med eller förtära mat/dryck i datorsalen.
  • Du får inte koppla in egen dator på universitetets nät.

De studerande som inte följer ovanstående regler riskerar att avstängas från datorsalen.