Undervisningsrum

Musikhögskolan har en hög undervisningsvolym i förhållande till antalet inskrivna studenter. För att klara denna stora och viktiga verksamhet med befintliga undervisningsrum måste dessa användas optimalt. I Musikhögskolans undervisningsrum är det därför endast tillåtet att undervisa skolans egna studenter inom ramen för ordinarie verksamhet.