Postfack

Student
Varje student har ett eget postfack i korridor A200. För att informationsutbytet skall fungera så bra som möjligt mellan dig och övriga personer vid Musikhögskolan är det viktigt att du regelbundet läser den information Du får samt att Du regelbundet tömmer Ditt postfack, så att Du lämnar plats för ny information!

OBS! Efter vårterminens slut kommer ditt fack att tömmas (eventuellt innehåll kommer att kastas) i samband med omflyttning av studentfacken inför nästa läsårs studerande.


Anställd
Varje anställd har ett postfack i korridor B-200. Postfacket är en central informationskanal för dig, där du bl a får viktig information som rör din anställning. För att informationsutbytet skall fungera så bra som möjligt mellan dig och övriga anställda och studenter vid Musikhögskolan är det viktigt att du regelbundet tömmer ditt postfack.

KONTAKT

sabina [dot] husberg_gotlind [at] mhm [dot] lu [dot] se (Sabina Husberg Götlind), AV-tekniker
Brian O´Driscoll, Servicesamordnare
linda [dot] strahle [at] mhm [dot] lu [dot] se (Linda Stråhle), Pianotekniker
michael [dot] sellers [at] mhm [dot] lu [dot] se (Michael Sellers), IT-samordnare