Omtentamen / Uppsamlingstentamen

Här finns information om hur underkända kurser eller delkurser tenteras inom ämneslärarutbildningen i musik, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), kulturskolepedagogutbildningen samt fristående kurser kopplade till musiklärarutbildningen.

Omtentamen

Vid underkänt resultat på ordinarie prov i en kurs/delkurs erbjuds studenten ett tillfälle för omprov 5-7 veckor efter det ordinarie provtillfället. Betyg på prov ska meddelas senast 15 arbetsdagar efter provtillfället, dock inte senare än två veckor före tillfället för omprov. Detta i enlighet med Rättighetslistan för Lunds universitets studenter.

Uppsamlingstentamen

Vecka 6, 33 och 45 anordnas ytterligare ett provtillfälle, uppsamlingstentamen. Vid dessa tillfällen har studenter möjlighet att examineras på kurser från tidigare terminer. 

För studier påbörjade före höstterminen 2011, ta kontakt med Carina Gustin.

För studier påbörjade från och med höstterminen 2011:

  1. Anmäl dig till uppsamlingstentamen görs via länk
  2. Anmälan är bindande (om du uteblir från tentamen räknas det som ett provtillfälle)

  3. Sista datum för anmälan är: 15 januari för tentamen under v 6, 15 juli för tentamen under v 33, 1 oktober för tentamen under v 45.

Observera att om du önskar tentera flera kurser/delkurser under samma vecka, gör du en anmälan per kurs/delkurs.

Du har rätt att tentera en delkurs på samma innehåll upp till två år efter avslutad kurs. Därefter kan du behöva gå om hela eller delar av kursen om innehållet har förändrats. 

Skriftliga inlämningsuppgifter skall vara examinatorn tillhanda senast kl. 9.00 måndagen i aktuell prövningsvecka. För övriga former av examination tar du direkt kontakt med examinator för besked om tid för prövning.

Förkunskapskrav för registrering

Särskilda förkunskapskrav gäller för registrering av ett flertal kurser inom ämneslärarutbildningen samt KPU. Läs mer här; förkunskapskrav som krävs för registrering

Tentamen av examensarbete/ Självständigt arbete

Prövning av kursen examensarbete/ självständigt arbete anmäles också via länk. Ange Anna Houmann som lärare, inte tidigare handledare/examinator. Mer info om att skriva examensarbetet hittar du här.

Kontakt

Carina Gustin
Utbildningskoordinator
Tel: +46 40 32 54 12
carina [dot] gustin [at] mhm [dot] lu [dot] se