Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Musikhögskolans doktorandutbildningar utgår från lärplattformen Canvas, där du hittar kursplaner, scheman och annan information kopplat till dina respektive kurser. 

Allmän studieplan

För varje forskarutbildningsämne finns en allmän studieplan som beslutas av konstnärliga fakultetsstyrelsen. Den allmänna studieplanen innehåller:

  • huvudsakligt upplägg av utbildningen
  • särskilda behörighetskrav, förkunskaper och andra villkor som gäller för att kunna antas till utbildningen
  • bestämmelser om urval och vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövning av sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen

Läs mer om de allmänna studieplanerna

Registrera dig i Ladok

Det åligger varje doktorand att registrera sig inför varje termins studier. För att registrera dig som aktiv doktorand, logga in på studentportalen www.student.lu.se med hjälp av Lucat-id (se punkt 9) eller StiL-konto. 

Mer information om att registrera dig i Ladok

Nätverkande

Vid Konstnärliga fakulteten finns Inter Arts Center (IAC), en centrumbildning med syfte att främja utvecklingen av den konstnärliga forskningen, stödja tvärvetenskapliga samarbeten och samverkan med det omgivande kulturlivet. Läs mer om Inter Arts Center.

Inom ämnet musikpedagogik erbjuds årliga konferenser och publiceringsmöjligheter inom ramen för ett samnordiskt nätverk, Nordiskt nätverk för musikpedagogisk forskning. Inom de konstnärliga forskningsämnena kan en mängd inom-, inter- och transdisciplinära nätverk vara relevanta för den enskilda doktoranden. Kontakta din ämnesföreträdare för tips och information.

Kontakt

Eva Sæther
Professor i musikpedagogik
Ämnesansvarig för forskarutbildning i musikpedagogik

Michael Edgerton
Professor i konstnärlig forskning i musik
Ämnesansvarig för konstnärlig forskarutbildning i musik

Dokument