Med anledning av coronaviruset/covid-19

Information till medarbetare och studenter vid Musikhögskolan.

210120;

Lunds universitets rektor har utifrån rådande smittläge fattat ett nytt beslut med nedan huvudbudskap:

’För att ge möjlighet att planera verksamheten så väljer universitetet att tills vidare arbeta efter de förutsättningar som meddelades i beslut den 21 december 2020.

Därmed har också prefekt för Musikhögskolan i Malmö beslutat förlänga de riktlinjer och rekommendationer som skickades ut i Musikhögskolans Coronamail nr 10 den 8 januari att fortsätta gälla tills vidare.

När det gäller studieplatser och datasalar ska dessa under tiden fram till och med den 31 mars 2021 hållas tillgängliga endast i begränsad omfattning och för studenter som har behov av plats, t ex för informationssökning, användning av referensmaterial, för tillgång till utrustning för distansundervisning och examination.

 

210108;

Med anledning av den eskalerande smittspridningen som fortsatt är hög i Skåne och den nya vägledningen från Sektionen Student och utbildning inom Lunds universitet vill vi gå ut med information om vad som gäller nu på Musikhögskolan i Malmö. Allt för att hjälpa till med att minimera smittspridningen. I första hand gäller nedan t.o.m. den 24 januari 2021 men kan komma att förlängas. 

Utgångspunkten är att all undervisning och examination ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler och med beaktande av universitetet beslut och Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer. Det är endast undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt som får genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler.

Även om examination som inte kan, eller inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt samt undervisningsmoment med konstnärliga, praktiska och laborativa inslag prioriteras för genomförande med fysisk närvaro i universitetets lokaler så behöver vi fortsatt ha stränga förhållningsregler på Musikhögskolan i Malmö. 

Följande gäller för Musikhögskolan i Malmö fram tills annat meddelas;

Prio ett:

- Fortsätt följa samma regler och rekommendationer om avstånd, hygien och stanna hemma vid sjukdom.

Prio två:

Undervisning ska i möjligaste mån främst genomföras på distans. Vi har köpt in digitala verktyg för att förbättra ljudkvaliteten vid distansundervisning. Du som är lärare kan alltid kontakta din närmaste chef om du önskar detta.

- All övning och allt annat arbete där man inte måste befinna sig på MHM ska ske hemma.

Prio tre: 

Rekommendationer kring antal personer i olika salar:

På önskemål från medarbetare har vi i tidigare coronamail (se coronamail 9 från den 20 november) lämnat rekommendationer kring antal personer i salar/rum. I merparten av lokalerna och så länge avstånd kan hållas utgår vi ifrån max 8 personer i varje sal/rum med undantag för större lokaler, bl.a.; Rosenbergsalen: max 20 personer på scen och max 20 personer i publiken samt Lilla salen: max 20 personer totalt i hela lokalen.

Anställda som inte måste vara på arbetsplatsen för att upprätthålla nödvändig verksamhet ska arbeta hemifrån i första hand t.o.m. den 24 januari 2021. Är du som lärare eller TA-personal osäker eller orolig, så kontakta din närmaste chef. 

Fakulteten har beslutat att danska studenter ska följa inreseförbudet som gäller till den 21 januari eller till dess annat meddelas.

När det gäller utbytesstudenter så behöver varje utbytesstudent kontrollera vad som gäller innan inresa.

Om du som student känner oro eller undrar något om din undervisning eller examination, så tala i första hand med din lärare, i andra hand med din utbildningssamordnare. Samma sak gäller om du tycker att någon av dessa rekommendationer omöjliggör examination.

Caféet
Caféet kommer hålla stängt t.o.m. den 24 januari, d.v.s. längre än tidigare meddelats.

Vi har nu möjlighet att ordna värme i tältet på gården som senare kommer kunna användas vid lunchpaus för att undvika spridning av smitta

För X-korridoren går det även att äta i X217. För matsalen i B300-korridoren kan även lärarrummet vid sidan om användas. För studenter kan hörnan utanför datasalen också användas.

Studier och övning

Studieplatser och datorsalar ska under denna tid endast hållas tillgängliga i begränsad omfattning vilket även gäller övriga utrymmen för studenter såsom grupprum, lunchrum, fikarum etc. eftersom det är viktigt att inte Musikhögskolan används som en plats att ’hänga på’. Var snäll och planera istället din tid på Musikhögskolan för så korta besök som möjligt. Det är bara för sådan övning och undervisning/examination som är helt nödvändig som du ska vistas i lokalerna.

Biblioteket

Bibliotek ska hållas begränsat öppet för universitetets anställda och studenter i den omfattning som behövs för att tillgodose möjlighet till in- och utlåning och tillgång till referenslitteratur. Musikhögskolans bibliotek kommer ha meröppet samma tider som vanligt (kl 08-20, LU-kort krävs) och personal kommer finnas tillgänglig i utlåningsdisken kl 10-14. Mediarummet hålles stängt.

Övrigt

- Använd Helpdesk i så stor utsträckning som möjligt och begränsa fysiska möten med våra service-medarbetare.

- Ett fåtal toaletter har reserverats för personal eftersom det bland dem finns flera som är i riskgrupp. Vänligen respektera de skyltar som sätts upp på dessa toaletter.

- Symfoniorkesterprojektet har ett nytt upplägg för att kunna ske så säkert som möjligt och upplägget har godkänts av dekan.

Vi har en lista i LU Box (Covid -19) där vi håller koll på antalet Covid-19-smittade och det är viktigt att det antal som rapporteras fylls i listan av administrationen så att vi kan hålla koll på smittspridningen.

Det ansträngda läget inom sjukvården kräver att vi i vår tur måste göra vad vi kan för att inte förvärra den nuvarande situationen och samtidigt upprätthålla kvaliteten av våra utbildningar. Vi passar på att tacka för ert tålamod och era ansträngningar! Det kommer bättre tider!

 

201222;

På grund av att smittspridningen är fortsatt allvarlig meddelade regeringen den 18 december 2020 ytterligare restriktioner för hela Sverige. Därför har nytt rektorsbeslut tagits den 21 december. Beslutets utgångspunkt är att all verksamhet som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler ska genomföras digitalt. 

Undervisning och examination ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler. Endast undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt får genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler, och då efter beslut av dekan. Beslutet påverkar verksamheten i första hand t.o.m. den 24 januari 2021. 

Läs mer på Medarbetarwebben

201217;

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. 

HÅLL AVSTÅND
Flytta inte ihop bord och stolar, undvik köbildning vid mikrovågsugnar eller kopiatorer och sitt inte tätt tillsammans vid en dator eller mobiltelefon. Öppna fönster och vädra, men var snäll och glöm inte att stänga fönstret när du går.

GOD HYGIEN
Tvätta och sprita händerna ofta, hosta i armvecket och undvik att peta dig i ansiktet. Om du ser att våtservetter, handspritflaskor eller behållare med handsprit är tomma, meddela i receptionen eller i Helpdesk.

STANNA HEMMA
Gör så mycket som möjligt på distans och stanna hemma vid minsta tecken på att du mår dåligt (feber, ont i halsen, snuva eller hosta). Testa dig vid symtom.