Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Med anledning av coronaviruset/covid-19

Information till medarbetare och studenter vid Musikhögskolan.

210603;

En av rekommendationerna som regeringen presenterade i en ny avvecklingsplan den 27/5, är ta att bort digital undervisning som utgångsläge för högre utbildning. Det innebär att utbildning vid universitet och högskolor åter kan hållas på plats (från den 1/6). Universitetsledningen för Lunds universitet kommer nu att ta ställning till hur universitetet ska kunna öppna upp gradvis samt på ett smittsäkert sätt.

Musikhögskolan har med anledning av de nya rekommendationerna beslutat att utöka maxantalet av sittande publik i våra största lokaler (fr.o.m. 1/6): 

 • Rosenbergsalen: max 50 personer 
 • Lilla salen: max 30 personer
 • Liljeforssalen: max 15 personer vid användande av flygel och max 20 personer när flygeln är undanflyttad till förmån för fler sittplatser

Antalen gäller för sittande publik på anvisade platser med gott avstånd (annars är det max 8 personer som gäller). Tänk på logistiken vid in- och utsläpp. Om vi alla hjälps åt att fortsätta hålla i och hålla ut så att smittläget fortsätter att förbättras hoppas vi kunna ha ordinarie maxantal vid terminsstart, men det beror på hur läget ser ut då. 

Tänk även fortsatt på de tre viktigaste rekommendationerna:
Håll avstånd - Tänk på hygienen - Stanna hemma om du känner dig sjuk!

210512;

Enligt uppdaterat rektorsbeslut från den 12 maj gäller att undervisning och examination fortsatt ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler med de förutsättningar som beslutet anger. Fortsatt gäller att anställda bör arbeta hemifrån i den utsträckning närmaste chef bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

Läs hela beslutet här

2021-05-05;

Vi har nu tre stycken inrapporterade insjuknade studenter. De rapporterades in den 22 och 29 april samt den 2 maj. De har alla olika grupptillhörigheter och därför kan detta vara början på en större smittspridning på Musikhögskolan. Vi behöver omedelbart vidta åtgärder och först och främst vill vi be var och en av er hjälpa till att hejda smittspridningen annars riskerar vi att vi inte längre får dispens och inte längre kan bedriva viss undervisning på plats i våra lokaler.

 1. Tänk på att inrapportera konstaterad Covid till ditt utbildningskansli. Om du vill kan de hjälpa dig att kontakta de du har träffat på Musikhögskolan medan du troligen varit smittbärare så att de som behöver få information också får det så snabbt som möjligt.
 2. Har du blivit kontaktad av någon som fått konstaterad Covid om att du kan vara smittad så måste du stanna hemma i minst sju dagar, även om du inte har några symtom och även om du själv får ett negativt provsvar.
 3. Håll avstånd, iaktta god hygien och stanna hemma om du känner dig sjuk.

Du får bara uppehålla dig i lokalerna i nära anslutning till undervisning, examination eller övning. Använd gärna munskydd när du vistas i Musikhögskolans lokaler, använd de handspritsflaskor som finns uppsatta och rengör tangenter o instrument med de våtservetter som finns.

Var uppmärksam på symtom på covid-19. Det tar oftast 5 dagar, men kan variera mellan 2 och 7 dagar. I undantagsfall kan det dröja upp till 14 dagar från att du blivit smittad tills symtomen visar sig. Du bör undvika nära kontakt med andra människor under den tiden.

Tältet på innergården är uppvärmt vid lunchtid. Använd det men sitt med gott avstånd. Markeringarna och spärrbanden på sittplatser i cafeterian vill vi be dig respektera även om du sitter med vänner du umgås nära med utanför undervisningstid.

Låt oss hjälpas åt så vi kan fortsätta ge så god undervisning som möjligt i dessa pandemi-tider. Vi förstår att det har varit en tröttsamt lång period men nu är det förhoppningsvis början på slutet. Låt oss tillsammans fortsätta hålla i och hålla ut!

Minska risken att du och andra får Covid – Länk från 1177

Rekommendationer för dig som bor med eller haft nära kontakt med någon som har Covid – Länk från 1177

Läs mer om att söka smittbärarpenning som student – Länk till FK

 

2021-03-29

Vägledning vid tillämpning av beslut om utbildning under pågående utbrott av coronaviruset (STYR 2020/251)

Informationen bygger på uppdaterad Vägledning från Studieadministrativa beredningsgruppen tillhörande rektorsbeslut mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset STYR 2020/251 (på svenska och engelska). Denna ersätter tidigare version från den 15 februari 2021. 

Ändringar i vägledningen i förhållande till den förra är i korthet framför allt att: 

 • Under rubrik ”Genomförande av undervisning och examination”
  • Avstånd mellan sittplatser specificerat till minst 2 meter (enligt Smittskydd Skånes rekommendation)
 • Under rubrik ”Lokaler”
  • Studenter uppmanas fortsatt att som utgångspunkt studera hemifrån, men universitetets tidigare beslut att starkt begränsa tillgången till studieplatser och andra utrymmen för studenter har justerats så att studieplatser och datorsalar ska hållas tillgängliga i en omfattning som med undvikande av spridning av covid-19 ger möjlighet till (tidigare ”… tillgängliga endast i begränsad omfattning…).
  • Bibliotek bör hållas öppna för universitetets studenter och anställda i den omfattning som behövs för att tillgodose möjlighet till användning av studieplatser, in- eller utlåning vid bibliotek samt tillgång till referenslitteratur (tidigare ”…ska hållas begränsat öppna…”.
  • Övriga utrymmen för studenter såsom grupprum, lunchrum, fikarum ska hållas tillgängliga i den omfattning som är möjlig med undvikande av smittspridning (tidigare ”ska hållas stängda…”)
  • Hänvisning till Vägledning för hantering av studieplatser under pågående utbrott av Coronaviruset Dnr STYR 221/771 till stöd för hantering av studieplatser och lokaler i anslutning till studieplatser.


2021-03-19;

Nytt rektorsbeslut, som fattades igår och gäller tills vidare. Universitetets tidigare beslut att starkt begränsa tillgången till studieplatser har ändrats så att tillgången nu ökas något. Lunds universitet har sedan december haft en mer restriktiv hållning än andra svenska lärosäten vad gäller tillgången till studieplatser som med detta beslut nu justeras.
 
Samtidigt måste smittspridning fortsatt undvikas så långt möjligt. Studenter uppmanas därför fortfarande att i första hand studera hemma och studier på campus ska endast ske när det är nödvändigt för informationssökning, användning av referensmaterial och tillgång till pedagogiskt stöd eller utrustning för digital undervisning och examination. Eftersom undervisning och examination på Musikhögskolan i Malmö endast med stor svårighet kan bedrivas på distans har våra studenter alltid tillgång till våra lokaler i samband med undervisning och examination som kräver fysisk närvaro.
 
För att skapa en mer smittsäker miljö ska avståndet mellan studieplatser ökas till 2 meter på Smittskydd Skånes rekommendation. Vi kommer implementera det nya avståndet och byta ut skyltmaterialet så fort som möjligt.
 
Nytt i beslutet är också att verksamheter vid universitetet som t.ex. museer, konsthallar, butiker och parker, och som hittills hållits stängda för allmänheten, ges med anledning av en ny förordning (2021:8) möjlighet att öppna upp i begränsad omfattning och med hänsyn tagen till gällande riktlinjer.
 
Uppdaterad information till studenter finns på www.lu.se/corona och www.ht.lu.se/utbildning/covid-19

Håll avstånd - Tänk på hygienen - Stanna hemma om du känner dig sjuk!

Har du frågor, stöter på problem eller upplever ohälsa ber vi dig vända dig till en utbildningsansvarig eller chef.