Nedladdningsbara dokument – anställd

Översikter 2020/2021
Läsårsöversikt | Senast ändrad 2020-06-08 (pdf-dokument)
Mötesöversikt | Senast ändrad 2020-09-14 (pdf-dokument)

Delegationsordning/beslutsbefogenheter för institutionsstyrelse, utbildningsnämnder och forskarutbildningsnämnd m m
Delegationsordning (Beslutad i Institutionsstyrelsen 2019-01-30)

Strategisk plan 2017–2021
Ladda ner Strategisk plan

Handlingsplan 2017–2021
Ladda ner Handlingsplanen

Kommunikationsplan (antagen 2019-10-24)
Ladda ner Kommunikationsplanen

Arbete och bank
Arbetsmiljöarbete: mål och handlingsplan

Arbetsmiljöarbete: handbok

Arvodering för medverkan i antagningsprov

Checklista när anställd börjar (version 2020-10-13)

Checklista när anställd slutar (version 2020-10-15)

Lathund för ärendehantering i SSC Primula, Musikhögskolan i Malmö (senast ändrad 2019-10-23)

Lathund för ärendehantering i SSC Primula – Bilaga 1. Ta bort ledighet som är registrerad i SSC Primula, Musikhögskolan Malmö (senast ändrad 2020-08-12)
I de ovan ledladdningsbara lathunden och bilagan tas följande ärendehanteringar i SSC Primula upp;
Sjuk/friskanmälan (med not för den som har flera anställningar)  | • Semester/tjänstledighet  | • Friskvård/Sjukvård  | • Resor/utlägg

Redovisning av arbetad tid – underlag för utbetalning av timlön för TA-personal,
t ex skrivningsvakt

Redovisning av arbetad tid – underlag för utbetalning av timlön för undervisning

Policy-dokument

Bibliotekspolicy för Konstnärliga fakultetens bibliotek

Flextidsrapportering samt förläggning av semester och kompledighet för TA-personal

Närvaro på arbetsplatsen inklusive deltagande i personal- och lärardagar

PM angående forskningsmässig skicklighet för docentkompetens i musikpedagogik

PM angående nämnder

PM om befordran till professor och lektor

Policy för e-brev

Policy för lokalbokning

Riktlinjer för vilken typ av musikverksamhet, undervisning och övning som får lov att ske i Y200-korridoren

Mallar och verktyg

Ladda ned mallar och kommunikationsverktyg via Lunds universitet

Några exempel från sidan: