Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nedladdningsbara dokument – anställd

Översikter 2021/2022

Läsårsöversikt | Senast reviderad 2021-04-26 (pdf-dokument)
Mötesöversikt | Senast reviderad 2021-06-16 (pdf-dokument)

Delegationsordning/beslutsbefogenheter för institutionsstyrelse, utbildningsnämnder och forskarutbildningsnämnd m m
Delegationsordning (Beslutad i Institutionsstyrelsen 2019-01-30)

Strategisk plan 2017–2021
Ladda ner Strategisk plan

Handlingsplan 2017–2021
Ladda ner Handlingsplanen

Kommunikationsplan (antagen 2021-09-15)
Ladda ner Kommunikationsplanen

Arbete och bank
Arbetsmiljöarbete: mål och handlingsplan

Arbetsmiljöarbete: handbok

Arvodering för medverkan i antagningsprov

Checklista när anställd börjar (version 2020-10-13)

Checklista när anställd slutar (version 2020-10-15)

Lathund för ärendehantering i SSC Primula, Musikhögskolan i Malmö (senast ändrad 2019-10-23)

Lathund för ärendehantering i SSC Primula – Bilaga 1. Ta bort ledighet som är registrerad i SSC Primula, Musikhögskolan Malmö (senast ändrad 2020-08-12)
I de ovan ledladdningsbara lathunden och bilagan tas följande ärendehanteringar i SSC Primula upp;
Sjuk/friskanmälan (med not för den som har flera anställningar)  | • Semester/tjänstledighet  | • Friskvård/Sjukvård  | • Resor/utlägg

Redovisning av arbetad tid – underlag för utbetalning av timlön för TA-personal,
t ex skrivningsvakt

Redovisning av arbetad tid – underlag för utbetalning av timlön för undervisning

Policy-dokument

Bibliotekspolicy för Konstnärliga fakulteten (svenska)

Library Policy of the Faculty of Fine and Performing Arts (in English)

Flextidsrapportering samt förläggning av semester och kompledighet för TA-personal

Närvaro på arbetsplatsen inklusive deltagande i personal- och lärardagar

PM angående forskningsmässig skicklighet för docentkompetens i musikpedagogik

PM angående nämnder

PM om befordran till professor och lektor

Policy för e-brev

Policy för lokalbokning

Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning i samband med undervisningssituationer

Riktlinjer för vilken typ av musikverksamhet, undervisning och övning som får lov att ske i Y200-korridoren

Mallar och verktyg

Ladda ned mallar och kommunikationsverktyg via Lunds universitet

Några exempel från sidan:

Övriga dokument

Rekvisitionsblankett till Musikhögskolans café

Checklista när anställda börjar och slutar