Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nedladdningsbara dokument – anställd

Översikter 2021/2022

Läsårsöversikt 2021/2022 
Mötesöversikt 2021/2022

Översikter 2022/2023

Läsårsöversikt 2022/2023
Mötesöversikt 2022/2023

Delegationsordning/beslutsbefogenheter för institutionsstyrelse, utbildningsnämnder och forskarutbildningsnämnd m m
Delegationsordning (Beslutad i Institutionsstyrelsen 2019-01-30)

Kommunikationsplan (antagen 2021-09-15)
Ladda ner Kommunikationsplanen

Arbete och bank
Arbetsmiljöarbete: mål och handlingsplan

Arbetsmiljöarbete: handbok

Arvodering för medverkan i antagningsprov

Checklista när anställd börjar (version 2020-10-13)

Checklista när anställd slutar (version 2020-10-15)

Lathund för ärendehantering i SSC Primula, Musikhögskolan i Malmö (senast ändrad 2022-04-01)

Lathund för ärendehantering i SSC Primula – Bilaga 1. Ta bort ledighet som är registrerad i SSC Primula, Musikhögskolan Malmö (senast ändrad 2020-08-12)
I de ovan ledladdningsbara lathunden och bilagan tas följande ärendehanteringar i SSC Primula upp;
Sjuk/friskanmälan (med not för den som har flera anställningar)  | • Semester/tjänstledighet  | • Friskvård/Sjukvård  | • Resor/utlägg

Redovisning av arbetad tid – underlag för utbetalning av timlön för TA-personal,
t ex skrivningsvakt

Redovisning av arbetad tid – underlag för utbetalning av timlön för undervisning

Policy-dokument

Bibliotekspolicy för Konstnärliga fakulteten (svenska)

Library Policy of the Faculty of Fine and Performing Arts (in English)

Flextidsrapportering samt förläggning av semester och kompledighet för TA-personal

Närvaro på arbetsplatsen inklusive deltagande i personal- och lärardagar

PM angående forskningsmässig skicklighet för docentkompetens i musikpedagogik

PM angående nämnder

PM om befordran till professor och lektor

Policy för e-brev

Lokalpolicy

Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning i samband med undervisningssituationer

Riktlinjer för vilken typ av musikverksamhet, undervisning och övning som får lov att ske i Y200-korridoren

Mallar och verktyg

Ladda ned mallar och kommunikationsverktyg via Lunds universitet

Några exempel från sidan:

Övriga dokument

Rekvisitionsblankett till Musikhögskolans café