Nämnden för jämställdhet, likabehandling och mångfald

Nämnden arbetar med frågor om jämställdhet, likabehandling och mångfald inom Musikhögskolan i Malmö. Nämnden har ca 3 möten per termin.

Nämndens uppdrag

Läs mer här

Ledamöter

Läs om nämndsammansättning

Vad som gjorts

Invingning av Jämnämnd och hörna på MHM
Tävling i inkluderande språk 2018
Var kommer våra studenter från?
Jämställdshetsfestivalen 2017
Nämndens spellista

Aktuellt på jämfronten 

Nytt läsår - nya möjligheter! Vill du vara med i nämnden för Jämställdhet, Likabehandling och Mångfald? Vi söker nya studentrepresentaner till nämnden, är du intresserad så hör av dig till vår vice ordförande, Almaz Yebio, almaz [dot] yebio [at] mhm [dot] lu [dot] se.

Musikhögskolan - en trygg arbetsplats!

På Musikhögskolan strävar vi efter att samtliga studenter och anställda ska känna sig trygga. Upplever du att du kränkts, särbehandlats eller trakasserats sexuellt, kontakta utbildningsansvarig eller din närmaste chef.

Vad är diskriminering och trakasserier? Vad gör jag om jag blir utsatt? En guide för dig som är student vid Konstnärliga Fakulteten i Malmö
Råd och stöd vid kränkningar och trakasserier
Information till arbetsgivare - om sexuella trakasserier

Har du som student fler frågor rörande din arbetsmiljö kan du kontakta Musikhögskolans studentkår alternativt studentombudet vid Lunds universitet.

I foajén på Musikhögskolan finns en förslagslåda där studenter och personal kan lägga tips på frågor att diskutera eller dela med sig av erfarenheter och problem inom området jämställdhet/likabehandling.

Kontakt

Den som är intresserad av mer information och/eller att arbeta med dessa frågor är välkommen att kontakta Jämnämndens kontaktperson, vice ordförande Almaz Yebio, almaz [dot] yebio [at] mhm [dot] lu [dot] se.

Jämnämnden har en fysisk brevlåda i guldhörnan i foajen samt en digital brevlåda där det också går att vara anonym.
Till brevlådan kan du skicka frågor gällande jämställdhet och likabehandling, komma med förslag på vad Jämgruppen ska belysa och arbeta med eller bara dela med dig av dina tankar.

Kallelser och protokoll

Läs mer

Länkar

Rådet för jämställdhet och likabehandling vid Lunds universitet

Ledningsgruppen träffas regelbundet och arbetar med jämställdhet och likabehandling. Varje fakultet har en representant, Konstnärliga fakultetens representant är Anna Houmann.

Läs mer om gruppens arbete här.

Aktuellt just nu!

Tellus - LU's arbete mot sexuella trakasserier. Tellus är ett treårigt forskningsbaserat projekt, initierat av rektor Torbjörn von Schantz, som syftar till att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier vid Lunds universitet.

Dags att söka jämställdhetsmedel!
Nu är det hög tid att ansöka om de externa medel som finns för

  • finansiering av gästprofessorer av underrepresenterat kön
  • medel för insatser för lika villkor, jämställdhet och förebyggande arbete mot diskriminering inom Lunds universitet

Har du frågor om ansökningarna besvaras de av personalkonsult Lena Lindell eller samordnare Hanna Björklund, jol [at] hr [dot] lu [dot] se

Sista dag för ansökan är den 29/1!

Lästips!

Vetenskapsrådets rapport: Jämställdhet i Vetenskapsrådets miljöstöd och excellentssatsningar

Viktiga länkar

Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald

Mål för jämställdhetsintegrering - Regeringskansliet