Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Val och valberedning

Beträffande fyllnadsval av prefekt, ställföreträdande prefekt och biträdande prefekt vid Musikhögskolan i Malmö för kvarvarande mandatperiod 2022-07-01–2023-12-31

Den offentliga röstsammanräkningen genomfördes den 16 maj kl 13:00 i X239.

Antalet inlämnade röster: 67 st (varav 66 giltiga och en ogiltig blankröst).

Röstsammanräkningen gav vid handen att nedan personer föreslås till följande poster:

 • Prefekt: Hans Hellsten med 43 röster.
 • Ställföreträdande prefekt: Almaz Yebio med 55 röster.
 • Biträdande prefekt: Almaz Yebio med 54 röster.

Resultatet kommer nu lämnas av administrativ chef till dekan för vidare hantering och beslut.


Prefektuppdragen

Till prefekt delegeras ansvar inom områden som:

 • Allmän förvaltning och organisation
 • Ekonomi
 • Personalfrågor
 • Utbildning
 • Forskning och forskarutbildning

Prefektuppdragens arbetsuppgifter:

 • verka för att forskning och utbildning bedrivs med hög kvalitet
 • företräda Musikhögskolan inom och utom universitetet
 • ansvara för Musikhögskolans strategiska arbete, ekonomi, personal, studenter och arbetsmiljö
 • leda arbetet mot en samlokalisering i samarbete med fakultetens övriga institutioner

Valberedningen har tagit fram följande önskvärda meriter, erfarenheter och egenskaper:

 • ha god kännedom om Musikhögskolans verksamhet och ekonomi
 • förmåga att leda strategiskt, lyhört och tydligt
 • förmåga att arbeta visionärt med drivkraft och självständighet
 • mycket god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt på svenska och engelska
 • förmåga att engagera, motivera och samarbeta med medarbetare och studenter
 • förmåga att strukturera och delegera arbetet
 • erfarenhet att hantera en verksamhet i utveckling
 • erfarenhet av ekonomi- och personalarbete

Valberedningen arbetar för jämn könsfördelning och representation i ledningen från både ML och MuKy.

Efter avslutad nomineringsperiod tas ett förslag fram av valberedningen. Därefter genomförs val till prefektuppdragen.


Musikhögskolans valberedning
Mandatperiod: 2020-06-01 - 2023-05-31

Daniel Hjorth (Mu/KY)
Francisca Skoogh (Mu/Ky)
Sven Kristersson (ML)
Eva Saether (ML)
Carina Gustin (Övr)
Lars Härstedt Salmonson (Övr)

Studentrepresentanter:
Love Becker
Julia Ekström

Personalorganisationernas representanter:
Brian Thorsbro Saco-S
Outi Stålhane OFR/S

Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag till:
• ledamöter Institutionsstyrelsen
• prefekt
• ställföreträdande prefekt
• biträdande prefekt
• ledamöter Utbildningsnämnd vid Musiklärarutbildningen
• ledamöter Utbildningsnämnd vid Musiker- och Kyrkomusikerutbildningen