Val och valberedning

Musikhögskolans valberedning
Marika Fältskog (Mu/KY)
Anders Ljungar-Chapelon (Mu/Ky)
Sven Kristersson (ML)
Eva Saether (ML)
Carina Gustin (Övr)
Lars Härstedt Salmonson (Övr)

Mandatperiod: 2021-01-01 – 2023-12-31

Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag till:
ledamöter till Institutionsstyrelsen
• ställföreträdande prefekt
ledamöter till Utbildningsnämnd vid Musiklärarutbildningen
ledamöter till Utbildningsnämnd vid Musiker- och Kyrkomusikerutbildningen
 

Musikhögskolans rekryteringskommitté
Lars Härstedt Salmonson
Birgit Jakobsson
Lennart Gruvstedt
Kent Olofsson
Eva Saether
Viktoria Glans (stud)

Mandatperiod: 2021-01-01 – 2023-12-31

Rekryteringskommitténs uppdrag är att ta fram förslag till prefekt.