Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svenska låtar på spansk gitarr

Sju polskor och en halling (Bok & CD)

KONSTNÄRLIGT UTVECKLINGSARBETE VID MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ

Ottelid

Bok + CD

Författare: CLAES OTTELID
Utgivningsår: 2006

Pris:
100 kr (inkl moms)
94 kr (exkl moms) Statliga myndigheter betalar inte moms på 6%.
Portokostnad tillkommer.

BESTÄLL BOK & CD

PRESENTATION
I svenska låtar på spansk gitarr. Sju polskor och en halling beskrivs för första gången ett utvecklat och genomtänkt sätt att överföra den svenska folklåten till gitarr – spansk gitarr. Problematiken benas omsorgsfullt ut och lösningar presenteras i text, noter och på medföljande CD.

FÖRORD
Avsikten med detta arbete har varit en detaljerad dokumentering av ett spelsätt som jag utvecklat under ganska lång tid, men som jag först nu på allvar försökt systematisera. Bakgrunden finns beskriven under rubriken "Mina förutsättningar". Arbetet har bedrivits som ett projekt vid Musikhögskolan i Malmö, med stöd av "Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete" – den andra delen av projektet är CD:n "Gitarrpolska" som ges ut på skivbolaget "Euterpe Musica" (EMCD 0611). De åtta låtar som medföljer detta kompendium på en särskild CD, är tagna därifrån.

Materialet kan givetvis användas pedagogiskt, det är avsikten, men det handlar inte om någon grundkurs; notläsningskunskap och en god grundteknik är en lämplig utgångspunkt för den som vill tillämpa materialet. Notbilderna är, som påpekas på annat håll, informationsrika, vilket varit nödvändigt med tanke på avsikten, en noggrann dokumentering. För att tydliggöra arten och omfattningen av mina bearbetningar har jag till samtliga åtta låtar tagit med förlagor ur "Svenska Låtar", Nils och Olof Anderssons gigantiska insamlingsverk från början av 1900-talet. Det mesta av personuppgifterna gällande gamla spelmän är också taget därifrån. Jag hoppas att dessa gitarrversioner av svenska fiollåtar ska kunna tjäna som exempel för andra gitarrister att följa upp; att den svenska låten är intimt förknippad med fiolen betyder inte att utövare av andra instrument ska utestängas från detta betydelsefulla – och levande – kulturarv.

Jag vill rikta ett särskilt tack till några personer som varit viktiga i processen: Min före detta elev Andreas Rudenå, den jämtländska spelmannen Lasse Sörlin, lutenisten Sven Åberg, ett par kollegor på musikhögskolan: Börje Sandquist, Mats Edén coh Eva Sæther, Jörgen Tånnander som gjort inspelningarna och inte minst, min fru Karin, som bidragit med grafisk professionalism.

Malmö febuari 2006

CLAES OTTELID

INNEHÅLL
1. Polska efter From Olle
2. Polska efter Lars Åhs
3. Loka Brittas låt
4. Polska efter "Äcke"
5. Knuts livstycke
6. Halling efter "Casper på Vallen"
7. Polska efter Munter Johan
8. Polska efter Per Karlsson Viksten