Studentinspelning & övriga inspelningar (CD)

Kronologisk ordning efter utgivningsår.

• Spring Sketches
The Malmö Academy of Music Women´s Chorus
Utgivningsår: 2015
CD: Ytterligare information och beställning

• Perspectives
The Malmö Academy of Music Jazz Class
Utgivningsår: 2013
CD: Ytterligare information och beställning

• Progression
The Malmö Academy of Music Guitar Class
Verk av J. S. Bach, William Walton, Heitor Villa-Lobos m fl
Utgivningsår: 2012
CD: Ytterligare information och beställning

• Young Growing Voices
The Malmö Academy of Music Singing Class
Utgivningsår: 2011
CD: Ytterligare information och beställning

• Roots of The Gambia 2
By women – for life
Utgivningsår: 2011
CD: Ytterligare information

• Sounds of Lund University
Odeum & Malmö Academy of Music
Utgivningsår: 2010
CD: Ytterligare information och beställning

• In Autumn
The Malmö Academy of Music String Orchestra
Verk av Dimitri Shostakovich, Edward Elgar & Edward Grieg
Utgivningsår: 2010
CD: Ytterligare information och beställning

• The Malmö Academy of Music Symphony Orchestra
Verk av Villhelm Stenhammar & Tonu Korvits
Utgivningsår: 2010
CD: Ytterligare information och beställning

• ENM – Ensemble for New Music
Sounding Images (CD)
Utgivningsår: 2009
CD: Ytterligare information och beställning

• Roots of The Gambia
Tracking Gambian Music Masters
Utgivningsår: 2007
CD: Ytterligare information

• SLAGVERK
Musikhögskolans slagverksklass
Verk av Tobias Boström,
Utgivningsår: 2007
CD: Ytterligare information och beställning

• BRASS
Musikhögskolan i Malmö
Verk av Rolf Martinsson, Astor Piazzolla, Jean Sibelius m fl.
Utgivningsår: 2007
CD: Ytterligare information och beställning

• Just Like That
BO SYLVÉN and his MAJOR SEVEN GUITAR BIG BAND
Utgivningsår: 2004
CD: Ytterligare information och beställning

• Gambia!
Musikhögskoleutbildning i ett mångkulturellt samhälle
Utgivningsår: 2004
CD: Ytterligare information

• Ett decennium vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet
Utgivningsår: 1994
CD: Ytterligare information och beställning

•Swedish Baroque Festival in Malmö 1992
Utgivningsår: 1993
CD: Ytterligare information och beställning