Brass

Musikhögskolan CD

 

Utgivningsår: 2007

CD:n kan kostnadsfritt beställas från Musikhögskolan i Malmö.

BESTÄLL CD

FÖRORD
Det var en viktig händelse för Musikhögskolan i Malmö då industrimannen Sten K Johnson år 2005 överlämnade en stor donation till oss. Det övergripande syftet med donationen var att stödja utvecklingen av hela brassområdet och att stimulera till goda prestationer hos våra studenter.

Det känns mycket uppmuntrande för en skola som vår som redan idag har internationell toppklass på sina utbildningar, att via generösa stipendier, kunna premiera unga duktiga musikstuderande på väg mot sina professionella gärningar som musiker och pedagoger.

På denna CD presenteras en noga utvald repertoar med stilmässig variation och musik från olika historiska tider. Inte minst känns det exklusivt att två av upphovsmännen bakom verken är från vårt eget hus; Benjamin Staern, kompositionsstudent och Rolf Martinsson, professor i komposition.

En produktion av detta slag hade inte varit möjlig utan ett hängivet engagemang från medverkande lärare. Det är med glädje jag konstaterar på vilket sätt arbetet med framtagande av repertoar, repetitioner och inspelning har ägt rum och det är min tro och förhoppning att detta ger viktiga avtryck inför framtiden.

Ett stort tack till Sten K Johnson som gav oss möjligheten till denna CD-produktion!

Malmö mars 2007

Sverker Svensson
Prefekt

 

INLEDNING
Att spela för en mikrofon är speciellt. Musiken som vanligtvis är så underbart flyktig av sin natur skall plötsligt förevigas och möjligheten till ytterligare en tagning, för att närma sig den utopiska perfektionen, kan upplevas både påfrestande och frustrerande. Men andra ord en lärorik och disciplinerande erfarenhet för varje musiker.

Det har varit ett nöje att musicera tillsammans med studenter och lärare av hög internationell klass i en repertoar som sträcker sig från gammal musik på tidstrogna instrument till alldeles nyskrivna verk bl a. av tonsättare verksamma vid vår skola. Förhoppningsvis kan resultatet inspirera en och annan ung musiker att ägna sitt liv åt det vi alla älskar – det behövs!

Malmö mars 2007

Håkan Hardenberger
Professor

 

*        *      *

Inspelningen är gjord i Rosenbergsalen vid Musikhögskolan i Malmö år 2006.
Prodcenter: Sven Hamberg & Anders Åhlin

En spännande och levande mötesplats – Musikhögskolan i Malmö

Musikhögskolan i Malmö är en mötesplats för studentera. Hängivna unga människor som satsar hårt arbete på sin musikaliska yrkesutbildning. På Musikhögskolan mötes ungdomar från många håll – inte bara från Sverige. Varje år studerar en mängd studenter från olika länder i Malmö. Skolan är en miljö för intensivt erfarenhetsutbyte när studenterna söker konstnärliga insikter, bygger pedagogiska kunskaper och övar fördjupade färdigheter.

Musikhögskolan är också en mötesplats för musikens väldiga mångfald. På Musikhögskolan studeras och klingar musik av alla de slag. Här tolkas flerhundraåriga nottexter och nyskriven musik där partiturets bläck knappt torkat. Här traderas med gehör och minne som redskap olika muntliga musikformer vidare. Här musiceras med många av världsmusikens språk och dialekter. Här skapas improviserad musik som närs av ögonblickets ingivelse. Här klingar både barocktidens patinerade instrument och multimediateknologins senaste digitala klangvärldar.

Sist men inte minst är Musikhögskolan en plats där unga musiker möter sin publik. Musikhögskolan är en stor aktör i musiklivet. Varje år möter våra studenter – framtidens musiker – tusentals lyssnare vid de över tvåhundra konserter Musikhögskolan arrangerar, både i egna lokaler och på andra håll.

Varmt välkommen till en spännande och levande mötesplats; Musikhögskolan i Malmö!