Ett decennium vid Musikhögskolan i Malmö

Musikhögskolan CD

 

Utgivningsår: 1994

CD:n kan kostnadsfritt beställas från Musikhögskolan i Malmö.

BESTÄLL CD

FÖRORD
1907 grundades Malmö Musikkonservatorium, som så småningom blev Musikhögskolan i Malmö och från och med 1977 kom att ingå i Lunds universitet. En annan viktig händelse i Musikhögskolans historia sammanföll med 75-årsjubiléet; inflyttningen i nya lokaler vid Ystadvägen höstterminen 1982.

Tio år senare firade Musikhögskolan sitt första decennium i de nya lokalerna. Detta firades med en festkonsert, vilken kom att sammanfallla med 100-årsminnet av den skånske tonsättaren Hilding Rosenbergs födelse varför det kändes naturligt att vid detta tillfälle döpa konsertsalen till Rosenbergsalen. Samma år hölls även ett Rosenberg-symposium.

Eftersom denne tonsättare kom att prägla jubiléumsåret 1992 är det inte mer än rätt att hans musik har fått ett större utrymme på denna jubiléumsskiva med axplock ur vårt inspelningsarkiv från det första decenniet i detta hus, som vi då beslöt göra.

Skivan gör inte anspråk på att ge en heltäckande kronologisk bild av verksamheten under tidsperioden. Inte heller syftar den till att på ett proportionerligt sätt representera de största eller viktigaste händelserna. Den är snarast ett slags collage av inspelningar som representerar olika ensembleverksamheter i vilka många av våra studerande deltagit eller i övrigt minnesvärda musikhändelser.

Jubiléumsskivan representerar en expansiv period i Musikhögskolans historia och en period av intensiv utveckling. Det är på sätt och vis under dessa tio år som Musikhögskolan i Malmö blivit "vuxen" på riktigt. Detta är resultatet av engagerade insatser från många studerande, lärare och annan personal – ingen nämnd och ingen glömd. Tioårsjubiléet blev en slags andningspaus och ett snabbt förbipasserande avstamp in i nutiden och framtiden.
 

CONTENT
Thomas Ferm: Fanfar för brass och slagverk  0´39

Carl Orff: ur Carmina Burana  9´16

Bo Sylvén: Just like that...  8´16

Karl-Erik Welin: Fyra kinesiska dikter (1956)  6´20

Hilding Rosenberg: Preludium  4´11

Franz Gruber: Stilla Natt  3´58

Johan F. Grenser: ur Triosonata i Bb-dur  6´00

Jörgen Jersild: Pastoral  7´52

Anthony Plog: Music for Brass Octet  12´23

Thad Jones: Little Pixie II  5´14

Hilding Rosenberg: ur Symfoni no 4 – Johannes uppenbarelse  8´27


Producent: Anders Åhlin
Inspelad i Rosenbergsalen, Musikhögskolan i Malmö.