Gambia!

Musikhögskoleutbildning i ett mångkulturellt samhälle

Gambia

 

Utgivningsår: 2004

CD:n är slutsåld. Endast referensexemplar finns kvar.

BESTÄLL CD

FÖRORD
Denna CD spelades in under fullmånen, den brännande solen och i svalkande havsbris, några korta veckor i januari 1994.

"Musikhögskoleutbildning i ett mångkulturellt samhälle" inom vars ram vi sänt tre kullar blivande musiklärare till Gambia för att studera en "främmande musikkultur". Det är också vårt digitala tack till de hängivna och fantastiska musiker vi mött och till Eólen Farms & Art Center utan vars hjälp dessa oförglömliga musikaliska möten aldrig kunnat äga rum. Men framförallt är detta koncentrerad musikalisk poesi, rytmer färgade av Gambias röda jord, improvisationer lutande mot månghundraåriga erfarenheter, en påminnelse om en värld som dansar!

Alla inspelningar är gjorda live i Gambia, på Eólen Farms & Arts Center, i den lilla byn Njawara och hemma hos musikerna.

Producenter: Anatholi Bulkin, Anders Åhlin & Eva Sæther
Text: Eva Sæther
 

In English

Forewords
This CD was recorded under the full moon or burning sunshine with cooling off-shore breezes, during a few short weeks in January 1994. It is an auditory documentation of the project.

"Higher Music Education in a Multicultural Society", within the framework of which we have sent three broods of future music teachers to Gambia for studies in "musical cultures abroad". It is also our digital mark of gratitude to the dedicated and fantastic musicians we met – and to the Eóeln Farms & Art Center, without whose help these unforgetable musical encounters could never have taken place. Most of all, this is a record of concentrated musical poetry, rhythms colored by the red earth of Gambia, improvisations grown out of many-century-old traditions, and it is a reminder to us of a world that dances.

All recordings were made live in Gambia at the Eólen Farms & Art Center, in the small village of Njawara and at home with the musicians.