Slagverk

Musikhögskolan i Malmö

THE MALMÖ ACADEMY OF MUSIC PERCUSSION CLASS

Musikhögskolan CD

 

Utgivningsår: 2007

CD:n kan kostnadsfritt beställas från Musikhögskolan i Malmö.

BESTÄLL CD

FÖRORD
Då professor Bent Lylloff startade slagverksutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö intog kammarmusiken tidigt en central plats. Hans "Malmö Percussion Ensemble" har sitt ursprung vid denna skola. Det har varit naturligt för mig att föra denna tradition vidare som ett av naven i slagverksutbildningen.

Varje år gör slagverksklassen ett stort antal konserter på och utanför vår skola med en blandad repertoar som sträcker sig från "ren" slagverksmusik till kammarmusik med andra instrument.

Det är en konstant källa till glädje för mig att tillsammans med studenterna medverka i detta arbete. Stort tack till er alla för er storartade insats på denna CD.

LENNAR GRUVSTEDT
Lärare i slagverk


I samband med Musikhögskolans i Malmö 100-årsfirande fick vi en mycket exklusiv och betydande gåva – en CD-produktion från det världsomspännande bolaget Naxos!

Ett stort tack riktar vi till Naxos och dess vd i Sverige, Håkan Lagerqvist. Gåvan innebär ett viktigt stöd till utbildningen av nya musiker och ger Musikhögskolan möjligheter att dokumentera och visa upp vad vi håller på med. Att delta i ett inspelningsprojekt som detta stimulerar också på ett fantastiskt sätt till goda prestationer bland våra studenter.

Det känns uppmuntrande för en skola som vår, som redan idag har internationell toppklass på sina utbildningar, att via en gåva som denna, kunnna presentera unga duktiga musikstuderande på väg mot sina professionella gärningar i musikvärlden.

På denna CD presenteras en noga utvald repertoar framförd av slagverksstuderande vid Musikhögskolan i Malmö. Det gläder oss särskilt att två av upphovsmännen kommer från vårt eget hus; Per Andreasson och Tobias Broström.

En produtkion av detta slag hade inte varit möjlig utan ett hängivet engagemang från våra lärare. Det är med glädje jag konstaterar på vilket sätt arbetet med framtagande av repertoar, repetitioner och inspelning under ledning av huvudläraren i slagverk – tillika denna produktions producent, Lennart Gruvstedt, har ägt rum. Det är min tro och förhoppning att detta ger viktiga avtryck för framtiden.

Ett stort tack till alla de som gjort denna produktion möjlig!

SVERKER SVENSSON
Prefekt