Sounds of Lund University

Dubbel-CD

CD 1: ODEUM CD2: Musikhögskolan i Malmö

Musikhögskolan CD

 

Utgivningsår: 2010

CD:n kan kostnadsfritt beställas från Musikhögskolan i Malmö.

BESTÄLL CD

LUNDS UNIVERSITET ÄR ETT MUSICERANDE UNIVERSITET!
Alltsedan Akademiska kapellet grundades 1745 har musiken haft en självklar plats vid vårt universitet, där studenter i yrkesutbildning inom musikområdet finns på Musikhögskolan i Malmö och lundastudenter musicerar vid Odeum.

Musik vid Lunds universitet innehåller musik framförd av ensembler och solister från Musikhögskolan och Odeum som tillsammans visar universitetets bredd och kvalitet inom musikområdet. Vi presenterar bl a Sveriges tredje äldsta orkester, Akademiska kapellet, i sin nutida symfoniska form liksom symfoniorkestern vid Musikhögskolan med sina blivande yrkesmusiker. Ni finner också körsång från Lunds Akademiska kör och Musikhögskolans Kammarkör samt spännande nutida musik, jazz, rock och folkmusik. Ni som har gästat universitetets professorsinstallationer och doktorspromoveringar får här också möjligheten att ånyo höra den msuik som traditionsenligt framförs vid dessa akademiska högtider.

Musikhögskolan i Malmö och Odeum utgör, tillsammans med universitetets musikvetenskapliga avdelning och vår centrumbildning Körcentrum Syd, vårt musicerande universitet!

Mycket nöje!

PER ERIKSSON
Rektor Lunds universitet