Kyrkomusik – Vokalmusik/Kör

blandad kör, kör, julkonsert

Kyrkomusik – Vokalmusik/Kör

PROGRAM 120 HÖGSKOLEPOÄNG · 2 ÅR · KONSTNÄRLIG MASTEREXAMEN

Masterutbildningen Kyrkomusik – Vokalmusik/Kör, syftar till att utbilda musiker med hög konstnärlig, pedagogisk och professionell förmåga.

Studenten skall efter fullbordad utbildning ha väl utvecklade kunskaper och färdigheter för att kunna verka i arbetslivets olika former, såsom solist eller medlem i fasta ensembler eller som musiker i församlingar inom Svenska kyrkan eller andra trossamfund. Studenten skall även ha utvecklat förmåga att studera på ett i stort sett självstyrt eller självständigt sätt. Vidare skall studenten efter fullbordade studier ha förvärvat omfattande kunskaper i entreprenörskap i syfte att öka förmågan till förändring/anpassning av den egna yrkesrollen i ett föränderligt kulturliv.

Anmäl dig

Ingen antagning 2021.

Påminnelse

Observera att för att kunna bli antagen till en konstnärlig utbildning på masternivå måste du kunna uppvisa en konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande vid eventuell studiestart.

Kontakt

Rebecka Lassbo
Utbildningssamordnare
Tel: +46 40 32 54 03
rebecka [dot] lassbo [at] mhm [dot] lu [dot] se