Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Att lära kör på gehör : En studie om körledares metoder

Författare:
 • Lena Ekmanfrisk
Publiceringsår: 2018-09-03
Språk: Svenska
Sidor:
Dokumenttyp: Doktorsavhandling

Abstract english

I denna uppsats efterforskas svar på frågan om hur körledare gör för att lära ut körmusik på gehör. Inledningsvis presenteras tidigare studier som berör körlivet i Sverige samt gehörsinstuderingen i kör. Den teoretiska basen utgår ifrån sociokulturell teori, i synnerhet det sociala samspelet. I teorikapitlets avslutande del introduceras den didaktiska triangeln och begreppet distribuerade resurser i ett framåtsträvande resonemang.

Fyra körledare har medverkat i intervjuer, med körövningar som har filmats och vid stimulated recall-samtal kring vad som hände under körövningen. Tio typer av metodiska överväganden har framkommit vid kategorisering av intervjuresultaten. I diskussionskapitlet diskuteras resultaten.

I det avslutande kapitlet framförs synpunkter på behov av framtida forskning inom ämnesområdet samt förslag på olika inriktningar som är speciellt intressanta.

Keywords

 • Humanities
 • kör
 • körledare
 • socialt samspel i kör
 • körmetodik
 • flerstämmighet
 • memorera
 • körsång
 • gehör

Other

Published
 • Eva Sæther
Lena Ekman-Frisk
E-post: lena [dot] ekmanfrisk [at] mhm [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Lärare (Musikhögskolan)

Avdelningsföreståndare

Körcentrum Syd

"Den sjungande trappuppgången"

Lena Ekman Frisk är en välkänd profil i svenskt körliv, men även känd för en bredare allmänhet genom TV-serien "Den sjungande trappuppgången", som spelades in i bostadsområdet Lindängen i Malmö och sändes i Sveriges Television våren 2012. Serien handlar en kör och de människor som är med i den. Dessa människor, som inte har någon direkt sång- och körerfarenhet, har en spännande livshistoria att berätta.
Läs mer i Musikhögskolan LIVE nr 4 på sidorna 38–39.