Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lena Ekman-Frisk

Lena Ekman Frisk

Universitetslektor

Lena Ekman-Frisk

Att lära kör på gehör : En studie om körledares metoder

Författare

 • Lena Ekmanfrisk

Summary, in Swedish

I denna uppsats efterforskas svar på frågan om hur körledare gör för att lära ut körmusik på gehör. Inledningsvis presenteras tidigare studier som berör körlivet i Sverige samt gehörsinstuderingen i kör. Den teoretiska basen utgår ifrån sociokulturell teori, i synnerhet det sociala samspelet. I teorikapitlets avslutande del introduceras den didaktiska triangeln och begreppet distribuerade resurser i ett framåtsträvande resonemang.

Fyra körledare har medverkat i intervjuer, med körövningar som har filmats och vid stimulated recall-samtal kring vad som hände under körövningen. Tio typer av metodiska överväganden har framkommit vid kategorisering av intervjuresultaten. I diskussionskapitlet diskuteras resultaten.

I det avslutande kapitlet framförs synpunkter på behov av framtida forskning inom ämnesområdet samt förslag på olika inriktningar som är speciellt intressanta.

Avdelning/ar

 • Körcentrum Syd
 • Lärare (Musikhögskolan)

Publiceringsår

2018-09-03

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Ämne

 • Humanities

Nyckelord

 • kör
 • körledare
 • socialt samspel i kör
 • körmetodik
 • flerstämmighet
 • memorera
 • körsång
 • gehör

Status

Published

Handledare

 • Eva Sæther