Lena Ekman-Frisk

Lena Ekman Frisk

Universitetslektor

Lena Ekman-Frisk

Den sjungande trappuppgången : Essä

Författare

 • Lena Ekmanfrisk

Editor

 • Eva Bojner Horwitz
 • Christer Hogstedt
 • Pelle Wistén
 • Töres Theorell

Summary, in Swedish

Den sjungande trappuppgången är en TV-serie i sex avsnitt på SVT med start 6 februari 2012. Med inspiration från engelsk förlaga handlar serien om experimentet, att samla en större grupp människor med olika ålder och bakgrund, boende i samma förortsstadsdel utan större kontakt med sina grannar, och tillsammans bilda en sångkör med målet att uppträda vid offentliga konserter.

Avdelning/ar

 • Körcentrum Syd
 • Lärare (Musikhögskolan)

Publiceringsår

2015-10-01

Språk

Svenska

Sidor

185-191

Publikation/Tidskrift/Serie

Kultur & Folkhälsa

Volym

1

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Tolvnitton Förlag AB

Ämne

 • Humanities

Nyckelord

 • kultur
 • hälsa
 • projekt,
 • konst
 • körsång

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-87724-04-6