Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Musikdramatik – Sång

 

Musikdramatik – Sång | Malmö Opera Academy

PROGRAM 120 HÖGSKOLEPOÄNG · 2 ÅR · KONSTNÄRLIG MASTEREXAMEN

En tvåårig masterutbildning för sångare i ett samarbete mellan Musikhögskolan i Malmö och Malmö Opera. Unga lovande operasångare ges här möjlighet att utvecklas musikaliskt och dramatiskt bland musiker, sångare och dirigenter i operahuset – en för Sverige helt unik utbildning på högsta konstnärliga nivå.

Den tvååriga operautbildningen knyter an till den utbildningstradition som återfinns på de internationella operahusen, där operastudios och elevprogram är en integrerad del av verksamheten. Som student får du under hela studietiden undervisning vid Musikhögskolan i Malmö, samtidigt som du medverkar i Malmö Operas ordinarie repertoar. Du kommer kontinuerligt att möta gästande coacher, repetitörer, dirigenter och lärare med koppling till aktuell repertoar. Genom att medverka jämsides med professionella artister och via den mentor som följer klassen, får du fördjupade insikter i arbetet på ett professionellt operahus och i sångarens olika arbetsuppgifter och karriärmöjligheter.

Inom ramen för utbildningen erbjuds du regelbunden sångundervisning, instudering och interpretation med pianist vid Musikhögskolan i Malmö. Kursmoment i scenisk gestaltning, musikhistoria, operaimprovisation, språkstudier samt branschkunskap tillkommer.

Efter genomgången utbildning ska du som student fått möjlighet att tillgodogöra dig musikalisk undervisning på hög nivå, fått fördjupade insikter i arbetet på ett större operahus, omfattande praktisk erfarenhet av sceniska produktioner, samt kompletta rollstudier och provsjungningsrepertoar inom ditt röstfack, för att därigenom vara redo för yrkeslivet som operasångare på en internationell arbetsmarknad.

Följande moment ingår i utbildningen

 • Yrkeshandledning via mentorskap
 • Medverkan vid Malmö Operas ordinarie repertoar, i mindre eller större roller
 • Auskultation vid Malmö Operas produktioner
 • Språkcoachning kopplad till den studerandes praktik på Malmö Opera
 • Rörelseträning och kroppsmedvetenhet
 • Scenframställning
 • Eget sceniskt projekt
 • Vokala studier
 • Operaimprovisation och musikdramatisk gestaltning
 • Provsjungningsrepertoar
 • Instudering och interpretation
 • Ensemblesång
 • Kurser i ämnet Musik som yrke
 • Musikdramatik: analys/historia
 • Grundläggande språkstudier
 • Examensarbete

Utbildningen riktar sig till sångare med hög konstnärlig nivå och professionell förmåga. Observera att för att kunna bli antagen till en konstnärlig utbildning på masternivå måste du kunna uppvisa en konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande vid eventuell studiestart.

Musikhögskolan är en del av Lunds universitet och tillhör den konstnärliga fakulteten, där även Teaterhögskolan, Konsthögskolan samt Inter Arts Center ingår, vilket öppnar för spännande gemensamma projekt och samverkansmöjligheter.

Maria Streijffert, universitetsadjunkt i sång
Britta Johansson, universitetsadjunkt i sång
Conny Antonov, universitetslektor i instudering
Sara Wilén, lärare i operaimprovisation/handledning examensarbete
Anita Soldh, lärare i sång
Gisela Stille, lärare i sång
John Lundgren, lärare i sång
Robert Hyman, lärare i sång
Gitta-Maria Sjöberg, lärare i sång

Malmö Opera
Rickard Söderberg, mentor
Elisabeth Boström, artistchef/utbildningsledare
Harald Leander, scenisk gestaltning
Johanna Hybinette, rörelseträning och kroppsmedvetenhet

Anmäl dig

Antagning till programmet sker vartannat år. Ingen antagning 2021.

Dokument

Kontakt

Rebecka Lassbo
Utbildningssamordnare
Tel: +46 40 32 54 03
rebecka [dot] lassbo [at] mhm [dot] lu [dot] se

Malmö Opera
Elisabeth Boström, artistchef
elisabeth [dot] bostrom [at] malmoopera [dot] se