Musikpedagogik | Masteruppsats

Syftet med kursen är att utveckla det vetenskapliga hantverket, och omsätta sina kunskaper i en vetenskaplig uppsats.

Kursen innehåller:

  • moment som till exempel att bygga upp hållbara och övertygande vetenskaplig argument
  • att hantera teori och metod
  • att skriva en logisk disponerad uppsats, med övertygande argument och relevans för det valda området
  • I kursen ingår även att kommunicera, diskutera och försvara sin uppsats, samt opponera på annan uppsats.

Kursen innebär självständigt arbete med handledare och ges över två terminer à 15 hp.


Tillbaka till musiklärarutbildningar

Kontakt

Sara Engblom
Utbildningadministratör
Tel: +46 40 32 54 19
sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se