Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versionerna av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nguyễn Thanh Thủy – disputation, konsert och utställning

18-19 november på Inter Arts Center

Nguyễn Thanh Thủy, konstnärlig doktorand vid Musikhögskolan i Malmö, disputerar på Inter Arts Center den 19 november, med doktorsavhandlingen "The Choreography of Gender in Traditional Vietnamese Music".

Thanh Thuy Nguyen spelar instrumentet đàn tranh under en konsert på Inter Arts Center
Thanh Thuy Nguyen spelar đàn tranh under Tacit or Loud på IAC 2014
Nguyễn Thanh Thủy spelar đàn tranh under 'Tacit or Loud' på IAC 2014

Som en del av disputationen ger hon en konsert med tre nya kompositioner för đàn tranh och elektronik av Richard Karpen (USA), Lương Huệ Trinh (VN) och Kent Olofsson (SE). Utöver det presenterar hon även en utställning med två installationer; Inside/Outside (2012) och Vodou vibrations sounds of memories of fields and burdens living in translations and broken bows balancing on plateaus while speaking to one self and scratching the surface of the raft while drifting away (2014), samt en dokumentärfilm med namnet The Culture Soldiers.


Nguyễn Thanh Thủy’s doktorsavhandling i konstnärlig forskning berör funktionen av gester inom traditionell Vietnamesisk musik. Med utgångspunkt i genusanalys av musikaliska framträdanden i tv-program, och sedan vidare genom autoetnografiska frågeställningar genom de konstnärliga projekten, artikulerar den konstnärliga produktionen en kritisk förståelse av dessa praktiker. Syftet med projektet är att undersöka den sociala funktionen och betydelsen av den musikaliska gesten i traditionell vietnamesisk musik och att utveckla konstnärliga svar som artikulerar en individuell röst. Forskningsfrågorna som framkommer av dessa konceptuella och konstnärliga mål är:

     1. Vilka könskonventioner kan gestanalys av musikaliska framföranden avslöja?

     2. På vilka sätt kan musik som skapas genom den koreografiska struktureringen av rörelse, avslöja och ifrågasätta
         könskonventioner i musikaliska framföranden?

     3. Hur kan mina framträdanden, i interkulturella och tvärvetenskapliga konstnärliga samarbeten, utmana aktuella
         könsnormer och pådriva förändringar i praktiker inom traditionell vietnamesisk musik?
 

Metoden och utformningen av denna doktorsavhandling bygger på kvalitativ analys av gester i musikaliska framföranden, med särskild tonvikt på att använda ett genusperspektiv i denna analys. I det konstnärliga arbetet har analysen av gester utgjort en utgångspunkt för skapandet av en serie interdiciplinära verk, som syftar till att utveckla metoder som kombinerar koreografi och musikalisk komposition. Interkulturellt samarbete har gett särskilda utmaningar och möjligheter i utvecklingen av vart och ett av dessa verk.

För mer information om hennes projekt, besök forskningskatalogen.

Tid och plats

Konsert:
18 november, 19:00
Red Room, Inter Arts Center

Disputation:
19 november, 10:00
Red Room, Inter Arts Center

Utställning:
‘The Choreography of Gender’
18 november: öppettider: 9:00-22:00
19 november: öppettider: 9:00-16:00

VR/Sound Lab, kafé/forskningsplattform och entré, på Inter Arts Center
 

Bilden visar en närbild på Thanh Thuy Nguyen spelandes instrumentet đàn tranh. endast händerna och instrumentet framifrån syns