Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om Musikhögskolan

Musikhögskolan i Malmö tillhör tillsammans med Konsthögskolan och Teaterhögskolan den Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet.

Musikhögskolan i Malmö är en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom musikområdet som utbildar musiker och musiklärare samt bedriver forskning i musik och musikpedagogik på konstnärlig och vetenskaplig grund. Musikhögskolan samverkar också med skola och kulturliv och bidrar till att stärka musikens roll i samhället.

student på musikhögskolan

Ur vår vision:

  • Musikhögskolan i Malmö är en öppen och dynamisk arbetsplats där den inkluderande miljön välkomnar musikalisk och kulturell mångfald. Verksamheten vilar på demokratisk grund och bygger på delaktighet och respekt för människors olikheter och lika värde. 
  • Studenter och medarbetare tar stort eget ansvar i en lärandemiljö som präglas av höga ambitioner. Ämneskunskaper, konstnärligt utövande, hantverksskicklighet och pedagogisk öppenhet är de bärande fundamenten för hög utbildningskvalitet. 
  • Musikhögskolan arbetar för att utveckla musikens roll i samhället genom samverkan och genom att vara en inflytelserik röst i musik- och kulturlivet, samhällsdebatten och vetenskapssamhället.

Vår historia - 100 år av musikutbildning

Malmö Musikkonservatorium, föregångare till Musikhögskolan, började sin verksamhet 1907 på initiativ av den italienske flöjtisten Giovanni Tronchi, som även blev skolans förste direktör. 1971 blev skolan en statlig utbildning och bytte då namn till Musikhögskolan i Malmö. Sex år senare, 1977, blev vi en del av Lunds universitet och sedan 1995 utgör Musikhögskolan, Teaterhögskolan och Konsthögskolan den Konstnärliga fakulteten som en av nio fakulteter.  

Under Musikhögskolans drygt hundraåriga historia har verksamheten utvecklats i aktiv samverkan med regionens och landets musik- och kulturliv. Framstående musiker, tonsättare, pedagoger och forskare har under decennier utvecklat kunskapstraditioner inom det musikaliska och pedagogiska området som banat väg för förändring och förnyelse. Dagens utbildningar bygger på medveten konstnärlig och pedagogisk progression och präglas av engagemang, nyfikenhet, reflektion och ett kreativt förhållningssätt. Den beprövade erfarenheten och det nyskapande går hand i hand med den konstnärliga och vetenskapliga kunskapstraditionen. 

Några av våra alumner

Vi examinerar omkring 120 studenter varje läsår och följer med stort intresse deras karriärer som musiker och musiklärare. Här följer ett axplock av våra alumner:

Anderz Wrethov (producent och låtskrivare)
Anders och Viktoria Johansson (artister, Doris & Knäckebröderna)
Anders Grahn (producent och låtskrivare)
Andreas Johansson (producent, låtskrivare)
Angelica Alm (pianist and låtskrivare)
Agneta Eichenholz (sopran)
Fredrik Malmberg (dirigent och professor)
Göran Söllscher (gitarrist, professor)
Ingela Bohlin (sopran)
Jan Lundgren (pianist)
Jannike Stenlund (violinist, sångerska och artist)
Lisa Larsson (sopran)
Paulo de Oliveira (musiklärare)
Per Tengstrand (konsertpianist)
Peter Jablonski (konsertpianist)
Robert Bennesh (domkyrkoorganist)
Rolf Martinsson (kompositör och professor)
Susanne Resmark (mezzo-sopran)
Yvonne Steen Ohlander (domkyrkoorganist)

Snabbfakta

STUDENTER
450 studenter i programutbildningar
350 studenter i fristående kurser
20 utresande studenter
20 inresande studenter

ANSTÄLLDA
Totalt ca 235 anställda fördelat på

  • 190 lärare (15 professorer, 30 lektorer, 33 adjunkter, ca 100 timarvoderade lärare
  • 10 doktorander
  • 35 teknisk/administrativ personal

OMSÄTTNING
105 miljoner

Donationer

Musikhögskolan i Malmö tar tacksamt emot stöd i form av donationer. Önskar du bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för att genomföra utbildning, forskning och produktioner av högsta kvalitet, vänligen kontakta vår prefekt Karin Johansson.

Historisk bild

Jubiléumsskrift

I samband med att Musikhögskolan fyllde 100 år 2007 gjordes jubiléumsskriften Musikhögskolan i Malmö – hundra år av musikutbildning, författad av dåvarande dekan Håkan Lundström.

Trycksaken är kostnadsfri och finns även översatt till engelska. Beställ ett ex genom att mejla till reception [at] mhm [dot] lu [dot] se.