Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Administrativ personal

Verksamheten vid Musikhögskolan leds av en prefekt. Den administrativa organisationen består av två utbildningskanslier samt enheterna Bibliotek, Information/Konserter, Personal/Schemaplanering/Ekonomi, Service/Teknik/IT/Piano.

Administration

Internt för lärare

IWP-inloggning för lärare

Länk till anställdsidan vid Lund universitet

Nedladdningsbara dokument

Administrativ organisation
Utbildningskansliernas huvuduppgifter består av pedagogisk ledning, planering, utveckling och uppföljning av utbildningarna och de gemensamma enheterna ansvarar för avgränsade verksamhetsområden och beslut inom dessa. Utbildningsledarna Anna Cronberg, och Berth Lideberg har det operativa ledningsansvaret för musiker- och kyrkomusikerutbildningarna. För musiklärarutbildningen gäller att det operativa ledningsansvaret delas mellan utbildningsledarna Lars Andersson och Tommy Lindskog.

Vid Musikhögskolan finns ett stort antal nämnder som fungerar som planerings- och samordningsorgan. Nämnderna har också en rådgivande och beredande funktion till utbildningsnämnder och styrelse. Vid musikhögskolan finns anställningsnämnd, biblioteksnämnd, FUN-nämnd (Forskarutbildningsnämnd), KU-nämnd (Konstnärligt utvecklingsarbete) samt nämnder inom följande ämnesområden: träblås, bleckblås, slagverk, stråk, ensemble- och körledning, gitarr, piano, sång, instudering, orkester, kammarmusik, barockmusik, kyrkomusik och orgel, jazz, rock/pop, folkmusik och världsmusik, gehör, satslära, musik och samhälle, media och studio, komposition, utbildningsvetenskap och ämnesdidaktik samt rytmik/dramatik/dans.

Lärare ingår som ledamöter i en nämnd inom sitt ämnesområde. I normalfallet är en studentrepresentant kallad till nämndmötet.

Sidansvarig: