Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nedladdningsbara dokument

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ

Förslag till prefekt och ställföreträdande prefekt samt val av ledamöter till institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan i Malmö
För mandatperioden 1 januari 2018 till 31 december 2020 ska val genomföras till institutionsstyrelse och utbildningsnämnder (UN) vid Musiklärarutbildningen och Musiker- och Kyrkomusikerutbildningen.

Röstlängder till respektive val:

Prefekt, ställföreträdande prefekt, ledamöter och ställföreträdande ledamöter i Institutionsstyrelse

Ledamöter och ställföreträdande ledamöter i Utbildningsnämnden för ML-utbildningen

Ledamöter och ställföreträdande ledamöter i Utbildningsnämnden för MU/KY-utbildningarna

Läs artikel om valet

• Översikter 2017/2018
Läsårsöversikt 2017/2018
Sammanträdesöversikt 2017/2018

Delegationsordning/beslutsbefogenheter för institutionsstyrelse, utbildningsnämnder och forskarutbildningsnämnd m m
Beslut i Institutionsstyrelsen 2017-12-06

• Strategisk plan 2017–2021
Ladda ner Strategisk plan

Handlingsplan 2017–2021
Ladda ner Handlingsplanen

• Utbildningsinformation
Utbildningsprogram 2018/2019
Fristående kurser 2018/2019

• Övriga dokument
Examensansökan Ämneslärare i musik
Examensansökan KPU
Examensansökan Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna
Arvodering för instuderingslärare vid medverkan på konsert
Arvodering för medverkan i antagningsprov
Bibliotekspolicy för Konstnärliga fakultetens bibliotek
Handläggning av befordringsärenden
Närvaro på arbetsplatsen inklusive deltagande i personal- och lärardagar
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Policy för lokalbokning
Praktikbesök i verksamhetsförlagd utbildning
PM angående forskningsmässig skicklighet för docentkompetens i musikpedagogik

KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN

Länk till Konstnärliga fakultetens hemsida

LUNDS UNIVERSITET

Medarbetarwebben heter den gemensamma interna webbplatsen för alla anställda vid Lunds universitet.

Länk till Medarbetarwebben

Direktlänk till personalblanketter

Sidansvarig:

Utbildningsprogram 2018/2019

Omslag utbildningskatalog 2018/2019

Musikhögskolan i Malmö erbjuder utbildning till dig som blivande professionell musiker, kyrkomusiker, kompositör, lärare eller forskare. Musikhögskolan arbetar för att skapa de bästa förutsättningar för att du som student ska kunna utveckla det egna musicerandet och skaffa de specialkunskaper som krävs i det kommande yrkeslivet inom kultur- och utbildningssektorn.

I centrum står vår gemensamma passion för musik och lärande.

Ladda ner Musikhögskolans katalog över utbildningsprogram 2018/2019

Fristående kurser 2018/2019

Omslag fristaende kurser 2018/2019

Musikhögskolan har ett rikt och varierat utbud av fristående kurser, som riktar sig till många olika målgrupper. Vår förhoppning är att du ska hitta något som passar just dig och dina intressen. Ansök senast 16 april 2018.
Välkommen med din ansökan!

Ladda ner katalogen över Fristående kurser 2018/2019