Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utbildningsnämnd ML

För mandatperioden 1 januari 2018 – 31 december 2020
Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen ansvarar och beslutar i frågor om utbildningens innehåll, genomförande och utveckling.

Hur går en vidare för att få ett ärende löst? Typ av frågor som ska till UN är utbildningsfrågor, ekonomiska frågor, kursplaner samt antagningsärenden.

1. Skicka en sammanfattning av aktuellt ärende till Sara Engblom, sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se minst två veckor innan UN. Inplanerade möten finner du i Sammanträdesöversikten under ”nedladdningsbara dokument” på hemsidan.
2. Ärendet tas upp under beredningen och förs in i kallelsen som skickas ut senast en vecka innan planerat möte.

3. Ärendet diskuteras i UN.
4. UN’s ordförande återkopplar efter mötet till den som skickat in ärendet.

Möten Läsåret 18/19:

5 september
10 oktober
28 november
18 december
6 februari
13 mars
8 maj
5 juni

Ledamöter

Företrädare för lärare – ordinarie
Joakim Barfalk
Erik Berndalen
Mattias Frisk
Anna Houmann
Elisabeth Melander

Företrädare för lärare – suppleanter
Håkan Andersson
Pär Moberg

Företrädare för studerande
Sara Karlsson
Linnea Simon

Övriga
Lars Andersson, utbildningsledare/föredragande
Magnus Ericsson, utbildningsledare/föredragande

Beredningsgrupp

Ordförande: Mattias Frisk
Föredragande: Lars Andersson
Sekreterare: Sara Engblom
Studentrepresentant.

Sidansvarig:

Kontakt

Sara Engblom

Sara Engblom
Utbildningsadministratör
Musiklärarutbildningens kansli
+46 (0)40-32 54 19
sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se

Delegationsordning

Delegationsordning/beslutsbefogenheter för institutionsstyrelse och utbildningsnämnder
Institutionsstyrelsebeslut 2019-01-30

Läs mer