Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utbildningsnämnd – MU/KY

För mandatperioden 1 januari 2018 – 31 december 2020
Utbildningsnämnden för Musiker-/Kyrkomusikerutbildningarna ansvarar och beslutar i frågor om utbildningarnas innehåll, genomförande och utveckling.

Mötestider vårterminen 2019, kl. 15.15-17.30: 6 februari, 13 mars, 8 maj och 5 juni. Beredningsmötena är generellt måndagen veckan före mötet.

Mattias Hjorth, ordförande
Daniel Hjorth, vice ordförande
Ola Elleström, sekreterare 

Ledamöter

Företrädare för lärare – ordinarie ledamöter
Daniel Hjorth
Mattias Hjorth
Ann-Sofi Härstedt
Eva Lundgren
Samuli Örnströmer

Företrädare för lärare – suppleanter
Lennart Gruvstedt
Anders Johnsson

Företrädare för studerande – ordinarie ledamöter
Mirza Kucukovic

Övriga
Berth Lideberg, utbildningsledare/föredragande

Ola Elleström, sekreterare

Beredningsgrupp
Mattias Hjorth, vakant, Berth Lideberg samt studeranderepresentant

Sekreterare: Ola Elleström

Delegationsordning

Delegationsordning/beslutsbefogenheter för institutionsstyrelse och utbildningsnämnder
Institutionsstyrelsebeslut 2019-01-30

Läs mer