Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Styrelser och nämnder

Institutionsstyrelsen består av 12 ledamöter (sju lärare inkluderande prefekt, en doktorand, två studerande och två TA-personal) som utses genom val inom respektive kategori. Prefekten är ordförande i Institutionsstyrelsen.

Fakultetsstyrelse
Verksamheterna inom Konstnärliga fakulteten med de tre institutionerna Musikhögskolan, Konsthögskolan och Konsthögskolan samt Inter Arts Center leds övergripande av Konstnärliga fakultetsstyrelsen.
Läs mer om Konstnärliga fakultetsstyrelsen

Institutionsstyrelse
Musikhögskolans Institutionsstyrelse är högsta beslutade organ och den har det övergripande ansvaret för institutionens verksamhet. Institutionsstyrelsen består av 12 ledamöter (7 lärare, 2 övriga anställda (TA), tre studeranderepresentanter – varav en doktorand), som utses genom val inom respektive kategori. Prefekten är ordförande i Institutionsstyrelsen.

Utbildningsnämnder
Två utbildningsnämnder är inrättade, utbildningsnämnden för musiker- och kyrkomusikerutbildningarna och utbildningsnämnden för ämneslärarutbildning i musik. Utbildningsnämnderna ansvarar och beslutar i frågor om utbildningarnas innehåll, genomförande och utveckling. Varje utbildningsnämnd består av 5 lärarrepresentanter, två gruppsuppleanter samt 2 studeranderepresentanter. Totalt 7 personer. En av ledamöterna är ordförande och väljs ur gruppen.

Styrelsen för Körcentrum Syd
Körcentrum Syd är en centrumbildning vid Lunds universitet med organisatorisk tillhörighet på Musikhögskolan i Malmö. I Körcentrum Syds styrelse är följande institutioner representerade: Lunds universitet med Musikhögskolan i Malmö och Odeum samt Musik i Syd och Svenska kyrkan.

Läs mer

Övriga nämnder
Vid Musikhögskolan finns ett antal beredande organ som också fungerar som planerings- och samordningsorgan inom olika ämnesområden. Nämnderna har också en rådgivande och beredande funktion till utbildningsnämnder och styrelse. Vid musikhögskolan finns anställningsnämnd, biblioteksnämnd, FUN-nämnd (Forskarutbildningsnämnd) och Nämnden för jämställdhet, likabehandling och mångfald samt nämnder inom följande ämnesområden: träblås, bleckblås, slagverk, stråk, ensemble- och körledning, gitarr, piano, sång, instudering, orkester, kammarmusik, barockmusik, kyrkomusik och orgel, jazz, rock/pop, folkmusik och världsmusik, gehör, satslära, musik och samhälle, media och studio, komposition, utbildningsvetenskap och ämnesdidaktik samt rytmik/dramatik/dans.

Lärare ingår som ledamöter i en nämnd inom sitt ämnesområde. Vanligtvis är även en studeranderepresentant kallad till nämndmötet.

Sidansvarig:

Strategisk plan 2017–2021

Musikhögskolans strategiska plan

Musikhögskolans strategiska plan 2017–2021

Ladda ner

Handlingsplan 2017–2021

Musikhögskolans handlingsplan 2017–2021

Musikhögskolans handlingsplan 2017–2021

Ladda ner