Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Styrelser och nämnder

Institutionsstyrelsen består av 12 ledamöter (sju lärare inkluderande prefekt, en doktorand, två studerande och två TA-personal) som utses genom val inom respektive kategori. Prefekten är ordförande i Institutionsstyrelsen.

Institutionsstyrelse
Musikhögskolans Institutionsstyrelse är högsta beslutade organ och den har det övergripande ansvaret för institutionens verksamhet. Institutionsstyrelsen består av 12 ledamöter (7 lärare, 2 övriga anställda (TA), tre studeranderepresentanter – varav en doktorand), som utses genom val inom respektive kategori. Prefekten är ordförande i Institutionsstyrelsen.

Utbildningsnämnder
Två utbildningsnämnder är inrättade, utbildningsnämnden för musiker- och kyrkomusikerutbildningarna och utbildningsnämnden för ämneslärarutbildning i musik. Utbildningsnämnderna ansvarar och beslutar i frågor om utbildningarnas innehåll, genomförande och utveckling. Varje utbildningsnämnd består av 5 lärarrepresentanter, två gruppsuppleanter samt 2 studeranderepresentanter. Totalt 7 personer. En av ledamöterna är ordförande och väljs ur gruppen.

Övriga nämnder
Vid Musikhögskolan finns ett antal beredande organ som också fungerar som planerings- och samordningsorgan inom olika ämnesområden.

Sidansvarig: