Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stipendier

Musikhögskolan erbjuder i samverkan med JAA följande stipendium inom instrumentgrupperna sång, piano, violin/viola eller violoncell. Observera att du inte behöver vara student på Musikhögskolan för att söka stipendiet.

Familjen John Andersson i Anderslövs stiftelse

JAA är en stiftelse som genom stipendier vill tillgodose och främja vidareutbildning av musikalisk ungdom. Stipendierna riktar sig till studerande med klassisk inriktning. Inom området sång även folklig inriktning.

Vem kan söka?

  • Svensk medborgare och studerande inom instrumentgrupperna sång, piano, violin/viola eller violoncell vid musikhögskola eller motsvarande. Behörig att söka är också svensk medborgare som bedriver högre studier i ett annat land. Tidigare erhållit stipendium hindrar inte att man kan söka och få det igen.
  • Folkbokförd i Skåne och gymnasist, åk 3, inom instrumentgrupperna sång, piano, violin/viola eller violoncell.

Hur söker jag?

Först görs en digital ansökan i LU-systemet där de sökande också laddar upp intyg från högskola och personbevis eller annan dokumentation som visar att de är svenska medborgare. När de gör ansökan får de ett ansökningsnummer. Med detta nummer döper de sin inspelning (mp3).

Studerande på högskolenivå

1. Fyll i digital ansökan.

2. Ladda upp:

  • Studieintyg som visar att du är inskriven vid musikhögskola eller motsvarande.
  • Personbevis för att styrka att du är svensk medborgare.
  • Notmaterial till ackompanjatör inför eventuell provspelning.

3. Audio-inspelning i mp3-format (max 10 min) av två verk/delar av verk av olika karaktär laddas upp i Box via länkarna nedan. Döp inspelningen med det ansökningsnummer du får när du gör din digitala ansökan.

Box SÅNG (Boxen är inaktiverad utanför ansökningsperioden)
Box PIANO (Boxen är inaktiverad utanför ansökningsperioden)
Box VIOLIN/VIOLA (Boxen är inaktiverad utanför ansökningsperioden)
Box VIOLONCELLO (Boxen är inaktiverad utanför ansökningsperioden)

Gymnasister åk 3

1. Fyll i digital ansökan.

2. Ladda upp:

  • Studieintyg som visar att du är studerande i sista årskursen i gymnasieskolan.
  • Personbevis för att styrka att du är folkbokförd i Skåne.

Provspelningar

Utvalda högskolestudenter kallas via mejl ca två veckor före provspelningen som sker inför jury vid Musikhögskolan i Malmö tisdagen den 6 april 2021 från kl 15. Vid provet ska den sökande vara beredd att framföra minst två verk/delar av verk med olika karaktär. 10 minuter står till förfogande. Musikhögskolan står för ackompanjatör men den sökande kan även välja att ta med egen ackompanjatör på egen bekostnad.

Alla behöriga gymnasister kallas till provspelning som sker inför jury vid Musikhögskolan i Malmö lördagen den 10 april från kl 10. Vid provet har den sökande 6-8 minuter till sitt förfogande. Musikhögskolan står för ackompanjatör men den sökande kan även välja att ta med egen ackompanjatör på egen bekostnad.

Beslut och stipendiesummor

Beslut fattas av stiftelsen för JAA efter rekommendation av juryn. Cirka 500.000 SEK fördelas på 4 stipendier till högskolestudenter, 1 stipendium/ instrument-kategori samt 8 stipendier till gymnasisterna, 2 stipendier/instrumentkategori.

Jury består av fyra ledamöter, en för varje kategori. Ordförande tillkommer.
För att motverka jävsförhållande kan inte jurymedlem ingå:

  • som har släktskap eller ett äktenskapsliknande förhållande med berörd sökande
  • som befinner sig i ekonomisk eller annan beroendeställning i förhållande till berörd sökande (eller där den berörda sökande befinner sig i motsvarande ställning)

Studenter till jurymedlemmar räknas inte som ett jävsförhållande. Juryns beslut går inte att överklaga.

Utdelning och stipendiekonsert

Utdelningen äger rum i Anderslövs kyrka den 3 juni varje år. Stipendiaterna skall vara beredda att utan ersättning framföra ett verk i samband med utdelningsceremonin. 

Osäkerheten kring corona-situationen 2021 innebär att uttagna gymnasister kommer att kallas till filmning på Musikhögskolan den 20 april. Ett kort stycke spelas och filmas. Högskolestipendiaterna ska vara beredda att framföra ett soloverk i samband med utdelningsceremonin. Eventuell kan även utdelningsceremonin komma att filmas.

Kontakt

johan [dot] antoni [at] mhm [dot] lu [dot] se (Johan Antoni)
Projektledare
Tel: +46 70 641 15 07

Länkar