Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Specialpedagogik

LAMP58

Kursdelen Specialpedagogik lyfter fram vad det är som utmärker en inkluderande skola där alla elever är delaktiga, har möjlighet att utvecklas och lära och där olikheter ses som en tillgång. Kursen som helhet ger kunskaper om specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska förhållningssätt i såväl ett historiskt som i ett nutida och internationellt perspektiv. Kursen ger också kunskaper om styrdokument och internationella överenskommelser som reglerar skolans ansvar för elever i olika livssituationer och som är i behov av särskilt stöd och extra anpassningar. Vidare ger kursen en överblick av centrala specialpedagogiska begrepp och perspektiv, visar möjligheter att förebygga, identifiera, uppmärksamma och stödja utveckling och lärande genom professionell samverkan.

Kursens varierande arbetsformer innebär föreläsningar, litteraturseminarier, nätarbete, grupparbete samt individuella, muntliga och skriftliga arbeten. Studenterna gör en skriftlig casbeskrivning som analyseras med utgångspunkt i erfarenheter av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och med stöd i adekvat forskning, kurslitteratur och relevanta styrdokument. I diskussion och analys av pedagogiska extra anpassningar formuleras argument för samverkan mellan olika parter samt relateras till olika nivåer i skolorganisationen.

Tillbaka

Kurskod: LAMP58
Högskolepoäng: 10 hp
Termin: VT22


Lärare:
Christel Nilsson Ringdahl, Bettina Drake af Hagelsrum

Kursplan (PDF 269 kB, nytt fönster)
Litteraturlista (PDF 449 kB, nytt fönster)
Canvas
UVK-arkiv


Delkurser:
Specialpedagogik 7,5 hp
Utvärdering: 2,5hp

Kurskod: LAMP58
Högskolepoäng: 10 hp
Termin: VT21


Lärare:
Johanna Lüddeckens, Christel Nilsson Ringdahl

Kursplan (PDF 269 kB, nytt fönster)
Litteraturlista (PDF 135 kB, nytt fönster)
Canvas
UVK-arkiv


Delkurser:
Specialpedagogik 7,5 hp
Utvärdering: 2,5hp