Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Specialpedagogik - KPU

LIMP26

Kursdelen "Specialpedagogik" lyfter fram vad det är som utmärker en inkluderande skola, där alla elever är delaktiga, där elever har möjlighet att utvecklas och lära och där olikheter ses som en tillgång. Kursen som helhet ger kunskaper i och om specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska förhållningssätt såväl i ett historiskt som i ett nutida och internationellt perspektiv. Kursen ger också kunskaper om styrdokument och internationella överenskommelser som reglerar skolans ansvar för elever i olika livssituationer och som är i behov av särskilt stöd och extra anpassningar. 

Vidare ska kursen ge en överblick av centrala specialpedagogiska begrepp och perspektiv, visa möjligheter att förebygga, identifiera, uppmärksamma och stödja utveckling och lärande genom professionell samverkan. Kursens varierande arbetsformer kan innebära föreläsningar, litteraturseminarier, nätarbete, grupparbete och individuella, muntliga och skriftliga arbeten. Studenterna gör en skriftlig casbeskrivning som analyseras med utgångspunkt i erfarenheter av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med stöd i adekvat forskning, kurslitteratur och relevanta styrdokument. I diskussion och analys av pedagogiska extra anpassningar formuleras argument för samverkan mellan olika parter samt relateras till olika nivåer i skolorganisationen.

 

Tillbaka

Kurskod: LIMP26
Högskolepoäng: 15 hp
Termin: VT22

Lärare:
Christel Nilsson Ringdahl, Markus Tullberg, Adriana Di Lorenzo Tillborg, Bettina Drake af Hagelsrum

Kursplan
Litteraturlista
Canvas
UVK-Arkiv
 

Delkurser: 
UVK: Specialpedagogik och forskningens kreativa genvägar 5hp
Klassrumsmetodik 2hp
Ensembleledning 1hp
VFU Grundskola 5hp
VFU Kontinuerlig mot huvudinstrument 1hp
VFU Kontinerlig mot grundskola 1hp

Kurskod: LIMP26
Högskolepoäng: 15 hp
Termin: VT21

Lärare:
Johanna LüddeckensChristel Nilsson RingdahlAnna HoumannEva Sæther

Kursplan
Litteraturlista
Canvas
UVK-Arkiv
 

Delkurser: 
UVK: Specialpedagogik och forskningens kreativa genvägar 5hp
Klassrumsmetodik 2hp
Ensembleledning 1hp
VFU Grundskola 5hp
VFU Kontinuerlig mot huvudinstrument 1hp
VFU Kontinerlig mot grundskola 1hp